Tilbud: Aflastning til demensramte familier

Demens
Det er et stigende problem, at pårørende til demensramte selv risikerer at blive syge, fordi de ikke har overskud til at passe på sig selv. Et nyt samarbejde mellem Furesø Kommune og Ældre Sagen Farum skal give de pårørende en tiltrængt pause i en barsk hverdag.

Ældresagens frivillige demensaflastere tilbyder pårørende til demensramte en pause og et tiltrængt åndehul i hverdagen. Demensaflasteren kan være i hjemmet eller gå med på en tur, så den pårørende får mulighed for at møde venner eller gå til en fritidsinteresse imens. Det aftales selvfølgelig med den pårørende. 

Aflasterne har alle viden om demens, de har tavshedspligt og må hverken modtage gaver eller penge.  

Alle kan få en demensaflaster

Det er gratis, og man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen. Har man behov for hjælp, eller yderligere information, kan man henvende sig til:

 • Leon Andersson, Ældre Sagen, 4051 6022, leon.andersson@gmail.com
 • Demenskoordinator - Lena Kruse, Visitationen 7235 5630, visitationen@furesoe.dk
 • Demenskonsulent - Trine Oemann, 7216 5787, tao1@furesoe.dk
   
   


   
   

Kontakt

Demenskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5617
E-mail: demens@furesoe.dk

Center for Social og Sundhed

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)