Nu kan byggeriet i Laanshøj fortsætte

Planklagenævnet har den 28. september truffet afgørelse i klagesagen om lokalplan 122 vedr. boligbebyggelse i Laanshøj.

Planklagenævnets afgørelse er klar. Furesø Byråd har handlet korrekt, da det i marts 2017 vedtog lokalplan 122 om en færdiggørelse af boligområdet i Laanshøj.

Bebyggelsesprocenten holder sig inden for den gældende kommuneplan og hører til én af de laveste for et boligområde i kommunen.

Med Planklagenævnets klare afgørelse kan der nu komme skub i færdiggørelse af Laanshøj, som ud over nye boliger også indebærer renovering af veje, etablering af cykelstier, fælleshus, fælles legeplads og nye fællesarealer. Samtidig er der en fredningssag i gang, der vil beskytte de grønne områder omkring Laanshøj ned mod Flyvestationen og ud mod Præstemosen og Søndersø.

"Jeg er rigtig glad for, at Ankenævnet har truffet en klar afgørelse. Lokalplan 122 er et godt grundlag for arbejdet med at færdigbygge Laanshøj som boligområde," siger Ole Bondo Christensen (A), Furesøs borgmester, der allerede har opfordret ejendomsudvikleren til at sikre et godt samarbejde med grundejerforeningen på Laanshøj om at realisere målene i lokalplanen.

Infrastruktur på plads

Udvalgsformand Egil F. Hulgaard (C) fra Udvalget for by og bolig konstaterer ligeledes, at rammerne for færdiggørelsen af Laanshøj nu er afklaret.

"Det er positivt, at vi nu kan komme i gang med at færdigudvikle Laanshøj som boligområde inden for rammerne af den godkendte lokalplan. Vi ønsker i den videre proces en god dialog mellem grundejerforeningen, borgere, ejendomsudviklerne og kommune om, hvordan arbejdet med at færdiggøre området skal tilrettelægges," siger han.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 161 nye boliger i Laanshøj. Kommunen har endnu ikke modtaget en ansøgning fra ejerne om at bygge de kommende boliger, men forvaltningen har en forventning om, at det vil ske, nu hvor afklaringen er kommet på plads.

Ejendomsudvikleren har blandt andet forpligtet sig til at ombygge en række vejforløb i området i år, og Furesø Kommune vil også selv gå i gang med udbygning af veje og stier i området. Dette vil ske efter inddragelse af grundejerforeningerne og interessenterne i den videre planlægning, inden der sættes en spade i jorden.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Egil Hulgaard
Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188