Flere butikker og boliger ved Farum Bytorv

Efter onsdagens byrådsmøde kan Furesø Kommune og DADES underskrive en salgsaftale, der baner vejen for nye butikker, centrale lejligheder og flere arbejdspladser på Farum Bytorv. Parterne inviterer til borgermøde i november.

”Efter en lang proces er vi nu endelig klar til at skrive et nyt kapitel for Farum Bytorv, som også vil skabe en mere sammenhængende by. Udbygningen af Farum Bytorv markerer således startskuddet for udviklingsprojekterne i den centrale del af Farum, som også tæller det tidligere rådhus på Frederiksborgvej”, siger en tilfreds borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

Administrerende direktør for DADES, Boris Nørgaard Kjeldsen: ”Farum Bytorv er et veletableret butikscenter med bredt udvalg af butikker, loyale kunder og et godt stabilt kundeflow. Det er vores vurdering, at der er et uudnyttet potentiale i Farum Bytorv, både for så vidt angår butikker som centralt beliggende kvalitetsboliger. Projektet giver god forretningsmæssig mening for os som investorer samtidig med, at vi også er glade for at kunne bidrage til den fortsatte positive udvikling for Furesø Kommune”.   

Borgmester Ole Bondo Christensen og administrerende direktør i Dades Boris Nørgaard underskriver salgsaftale om parkeringsareal ved Farum Bytorv

Todelt byggeprojekt

Det nuværende butiksareal er på ca. 14.700 m2 og indeholder 40 butikker, 4 dagligvarebutikker og 3 spisesteder. Udvidelsen kommer til at ske i to faser. 

I første omgang bliver bytorvet udvidet med godt 10-15 butikker (3.700 m2 inkl. gangareal), og ca. 6.600 m2 boliger fordelt mellem familieboliger og mindre tagboliger. Dimensioneringen er endnu ikke fastlagt endeligt, men DADES forventer cirka 100-125 boliger i alt. Fase 2 af projektet bliver gennemført, hvis der findes et markedsmæssigt potentiale til at realisere denne del. Det er planlagt, at fase 2 vil tilføje ca. 2.000 m2 til butikker og 1.000 m2 mindre tagboliger.

Lokalplanforslag og borgermøde om projektet

DADES’ projekt skal ud over etableringen af butikker, spisesteder og boliger skabe attraktive byrum og gøre det let for såvel bilister, cyklister som gående at komme til og fra Farum Bytorv. Furesø Kommune vil udarbejde et forslag til en ny lokalplan for Farum Bytorv, der forventes at komme i høring i foråret 2019.

DADES og Furesø Kommune inviterer alle interesserede borgere til et informationsmøde om udvidelsen af Farum Bytorv. Mødet afholdes den 29. november på Store Torv på Bytorvet kl. 18.

Formanden for Udvalg for byudvikling og bolig i Furesø, Egil Hulgaard (C): ”Det har længe været på den politiske ønskeseddel at udvikle Farum Bytorv og dermed sikre en fremtidig udvikling af et af Furesøs to væsentlige bycentre. I det videre arbejde vil vi have fokus på en god lokalplansproces, og vil i den forbindelse have øje for sammenhængen mellem det udvidede bytorv og resten af Farum Midtby herunder se på mulighederne for at der bliver plads til ungdomsboliger”.

Skitse. Udvidelse af Farum Bytorv.

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Egil Hulgaard
Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188

Relevante links