Borgermøde om Farum Hovedgade i november

Egil og Lene
Egil Hulgaard (C) og Lene Bang (A)
Mere handels- og byliv på vej på Farum Hovedgade. Kom til borgermøde den 20. november 2018

Der er mere handelsliv og byliv på vej på Farum Hovedgade. Udvalget for byudvikling og boliger har besluttet, at der nu skal laves et udkast til en lokalplan for Farum Hovedgade 46-50A, Gammelgårdsvej 6 og kommunens offentlige P-plads. Som en del af processen indkalder Furesø til borgermøde om projektets arkitektur.

Der har allerede været afholdt en række borgermøder om dagligvarebutikken og boligerne på Farum Hovedgade. Nu har politikerne sagt ja til næste fase – lokalplanarbejdet – hvor de konkrete rammer for et mere detaljeret projekt – inklusiv bygningernes højde, anvendelse og udseende – lægges fast.

Mange borgere har allerede givet udtryk for deres holdning til de foreløbige bygningers højde og udseende som en del af forhøringen. De og alle andre bliver nu inviteret til et borgermøde i november om arkitekturen. Her kan de høre om et mere uddybet projektforslag og deltage i workshops om hhv. bygningernes udseende og byrumsarkitekturen.

”Der har været og er stor interesse for dette projekt på Farum Hovedgade og flere kommentarer og høringssvar m.m. har drejet sig om arkitekturen. Derfor inviterer vi til en høring, hvor temaet er bygningernes og byrummenes udseende. Her vil ansøgerne præsentere et uddybet projektforslag, og borgerne vil få mulighed for at kommentere arkitekturen og byde ind med eventuelle forslag til ændringer,” siger Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for byudvikling og bolig.

På baggrund af borgermødet vil forvaltningen udarbejde et konkret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som politikernes så skal tage stilling til, inden det sendes i høring.

”Jeg glæder mig til, at vi kan komme videre med hele projektet. Og det er mit håb, at vi finder en løsning, som de fleste vil være rigtig godt tilfredse med. Mange borgere vil gerne have mere byliv og en dagligvarebutik i den del af Farum Hovedgade, så jeg håber, vi kan ende med et byggeri, de fleste vil blive glade for. Projektet vil give mere liv i hele hovedgaden ” siger Lene Bang (A), næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig.

Fakta:

  • Borgermødet afholdes den 20. november kl. 17 ved ”Frodes Plads” på Farum Hovedgade 50A i den tidligere malerbutik.
  • Tilmeld dig senest den 19. november kl. 12 ved at sende en mail til bme@furesoe.dk

Kontakt

Egil Hulgaard
Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188
Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Relevante links