Endelig vedtagelse af Lokalplan 136

Byrådet har den 27. juni 2018 endeligt vedtaget lokalplan 136. Lokalplanen omfatter seks rækkehuse på Rolighedsvej, og planen er vedtaget med ændringer og justeringer.
Læs om lokalplanen og retsvirkninger med klagevejledning på www.furesoe.dk/hoering

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links