Furesøfamilier får en tryggere start på livet

Baby på puslebord
Nu får de alleryngste borgere i Furesø en endnu tryggere start på livet. Det sker, når Sundhedsplejen med 4,3 mio. kroner fra Sundhedsstyrelsen over de næste år udvider sin service med besøg allerede under graviditeten, og når barnet er 1 ½ år.
Med en udvidet indsats får Sundhedsplejen i Furesø nu mulighed for at øge trygheden og støtte nybagte familier i at give Furesøs nye borgere den bedste start på livet. Samtidig underbygger indsatsen byrådets ønske om at sætte endnu tidligere ind med den rette hjælp, når der opstår sygdom og andre bekymringer for en sund udvikling hos barnet og familien.

Furesø er én blandt 13 kommuner, som med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen nu får mulighed for at styrke den helt tidlige indsats.
I denne uge blev projektet " En tryg start for alle" skudt i gang med en kick off-konference for alle involverede fagfolk.

Projektet medfører blandt andet, at alle familier i Furesø nu får tilbudt besøg fra Sundhedsplejen under graviditeten. Fra september bliver der herudover tilbudt et ekstra besøg, når barnet er 1 ½ år. Dertil kommer en række tiltag, som skal hjælpe fagfolk i Furesø til at yde en endnu tidligere og mere sammenhængende indsats til Furesøs borgere.

Fødselsdepression afslører sig

I dag er ca. 11 procent kvinder og 8 procent mænd i risiko for at blive ramt af fødselsdepression, og meget tyder på, at symptomerne viser sig under graviditeten. I det kommende graviditetsbesøg vil Sundhedsplejen derfor også screene de kommende forældre i forhold til en potentiel fødselsdepression. På den måde kan forældrene få hjælp, allerede inden barnet er født. Med endnu et besøg, når barnet er 1½ år, forlænger Sundhedsplejen den tætte opfølgning, som udover den almindelige sundhedspleje også kan handle om at hjælpe familien til at tage hånd om begyndende overvægt og særlig sårbarhed hos barnet eller i familien.

"Fra forskningen ved vi, hvor afgørende det er med en tidlig indsats. Så det er fantastisk, at vi med projektet får mulighed for at styrke Sundhedsplejen, som jo netop får mulighed for at sætte ind endnu tidligere, tættere og tværgående" siger formand for Udvalget for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (A).

"Jeg er meget imponeret over det arbejde, som Sundhedsplejen i Furesø har gang i. Sundhedsplejen er og skal fortsat være en velkommen gæst hos langt de fleste familier, hvor de lytter og rådgiver i forhold til de små og store bekymringer, som alle nybagte forældre tumler med. Det får vi nu rigtig gode muligheder for at holde fast i," siger Bettina Ugelvig Møller.

Fakta om Sundhedsplejen

• I Furesø kommune blev der i 2017 født 400 børn. Antallet af fødsler stiger de kommende år ifølge prognosen.
• Sundhedspleje er et tilbud til alle gravide og familier, der begynder med besøg i hjemmet og fortsætter med undersøgelser i skolealderen. Om nødvendigt til barnet bliver 18.
• Sundhedsplejen har igennem snart 100 år arbejdet systematisk med at forbedre børnesundheden hos alle familier.

Kontakt

Sundhedsplejen

Farum Kulturhus,
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf.: 7235 5695

Skriv til os via Digital Post

Relevante links