Kom & hør om visionerne for posthusgrunden i Værløse

Billede af Posthuset
Køberne af 'posthusgrunden' er nu klar til at præsentere de første illustrationer af deres visioner for området. Inden der tegnes videre på projektet, har borgere, erhvervsliv og andre interesserede mulighed for at ytre sig. Hør mere på orienteringsmødet den 14. december.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets formand, John Ingemann Allentoft (C) noterer med tilfredshed, at flere års arbejde nu har ført til, at der er et konkret projekt at forholde sig til: "Vi er meget opmærksomme på, at vi er igang med at skabe et markant stykke arkitektur og et byrum, der rækker langt ind i fremtiden, og som kan blive et kendetegn for Bymidten. Det skal vi gøre ordentligt, og vi skal gøre det i samarbejde med dem, der bruger området til daglig. Derfor har vi prioriteret at indlægge en fase med borgerinddragelse allerede nu i de indledende overvejelser om projektet. Når der i løbet af 2018 foreligger et forslag til lokalplan, vil der igen være en offentlig høring af projektet".  

Posthusgrundens fremtid lå også Udviklingsudvalget om Værløse Bymidte på sinde. Udviklingsudvalget konkluderede i starten af 2017, at der skulle sikres mere liv og flere kunder ved at bygge flere boliger i Bymidten, fx på Posthusgrunden. Et nybyggeri på denne grund kunne samtidig skabe liv og en bedre sammenkobling af station og bymidte. 

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) var formand for udviklingsudvalget for Værløse Bymidte: "Det er vigtigt for os, at nybyggeriet på Posthusgrunden bliver en integreret del af Bymidten, fx ved at den primære adgang sker fra Scenetorvet.  Det ser vi imødekommet med ideen om café og sundhedshus i stueetagen og en åben facade mod Scenetorvet. Det vil bidrage til at skabe liv og omsætning i hele Bymidten og skabe en mere aktiv overgang fra stationsområdet til Bymidten".

Den 14. december kan man altså blive klogere på visionerne for posthusgrunden i Værløse. På mødet vil køberen af grunden - ved advokat Allan Thomsen - præsentere visionerne for grunden, svare på spørgsmål til projektet og invitere interesserede borgere og erhvervsliv til at deltage i en interessegruppe.

Hvis visionen om boliger på posthusgrunden skal lykkes, skal der udarbejdes en ny lokalplan. På orienteringsmødet vil Furesø Kommune derfor fortælle om processen for lokalplanen, der også involverer en offentlig høring i minimum 8 uger.

Orienteringsmødet bliver holdt torsdag den 14. december kl. 17-18.30 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Alle interesserede er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.

Efter mødet kan man sende sine kommentarer til visionerne for projektet til Furesø Kommune, Center for By og Miljø senest den 21. december 2017 på bme@furesoe.dk, via Digital Post til Furesø Kommune eller med post til Stiager 2, 3500 Værløse. De indkomne kommentarer vil indgå i de drøftelser, som udvalget for Bolig og Byudvikling skal have forud for igangsættelsen af arbejdet med en lokalplan.

Se illustrationerne af projektet på mødet, på furesoe.dk/posthusgrunden og i vinduerne på det gamle posthus. Op mod 40 andelsboliger i varierende størrelse, et sundhedshus med læger, fysioterapeuter m.fl. og en café med udeservering ud mod Scenetorvet er en del af de ambitiøse planer. 

 

Fakta

  • Posthuset lukkede i 2008
  • Furesø Kommune købte bygningerne i 2015.
  • I vinteren 2016 blev ejendommen udbudt til salg første gang, men de indkomne bud var ikke tilfredsstillende.
  • Efter en justering af udbudsvilkårene blev ejendommen genudbudt i efteråret 2016.
  • Udbuddet blev vundet af Bymidten 70 ApS i efteråret 2017. Urban Agency var arkitekt for projektet.
  • Det er forventningen, at kommende beboere, café og praksisser kan flytte ind i foråret 2020.
  • Læs mere på furesoe.dk/posthusgrunden

Se illustrationerne af projektet på mødet, på www.furesoe.dk/posthusgrunden og i vinduerne på det gamle posthus fra 7. december. 

 

Bymidten

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)