Indbrudstallene topper i nordsjællandske kommuner

Indbrudstyv
Nordsjællandske kommuner tegner sig for 7 ud af de 10 mest indbrudsplagede kommuner i Danmark. Selvom Furesø i den seneste offentliggjorte statistik er kommet udenfor top 10 af mest indbrudsplagede kommuner, er der al mulig grund til at borgere, politi og kommune i Furesø fortsat arbejder sammen for at forebygge indbrud.

"Hvert indbrud er et indbrud for meget. Derfor har vi i Furesø for år tilbage nedsat en borgerfølgegruppe med repræsentanter fra forskellige grundejerforeninger i kommunen, der samarbejder med politiet om at forebygge indbrud. Vi udbreder Nabohjælp, tilbyder tryghedsvandringer, afholder borgermøder og samarbejder med politiet om mere synlighed i boligområder, der er udsat for indbrud. Det er et langt, sejt træk, der skal til, hvor politi, grundejerforeninger og kommune arbejder sammen,” siger borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi, Finn Bernth Andersen, følger op:
"Vi har et rigtig god samarbejde med Furesø Kommune om at forebygge indbrud. Furesø er en af de kommuner i Nordsjælland, der er længst fremme, når det handler om at udbrede ”Nabohjælp” og inddrage borgere og grundejerforeninger i det forebyggende arbejde. Det samarbejde er der grund til at kvittere for", siger Finn Bernth Andersen.
"Nordsjælland er mere populær blandt indbrudstyvene end andre politikredse i landet, derfor kræves en ekstra indsats her. Det er min opfattelse, at indsatsen i Furesø i høj grad nytter. Vi kan se, at den lokale indsats og det tætte samarbejde mellem kommune og politi virker."

Hjemmebesøg i boligområder

I maj gennemførte Nordsjællands Politi sommerferiekampagner i udvalgte boligområder i Furesø, fortæller Finn Bernth Andersen.
"Det primære formål var at kontakte de enkelte borgere på vejen for at løfte fanen for vigtigheden af dels indbrudssikring af egen bolig, men også vigtigheden af et aktivt nabohjælpsprogram. Højeloftvænge var udvalgt, fordi der havde været mange indbrud sammenholdt med en forholdsvis lav tilmelding til Nabohjælp. Vi blev særdeles positivt modtaget, og alle, vi var i kontakt med, gav udtryk for, at det var et rigtig godt initiativ, og at de ville tage vores råd alvorligt".
Der er således flere gode eksempler i Furesø på, at boligområder, der tidligere var plaget af indbrud, har vendt udviklingen gennem øget nabohjælp, tryghedsvandringer og et tæt samarbejde med politiet.

Både borgmesteren og vicepolitiinspektøren opfordrer derfor kommunens grundejerforeninger til at drøfte, hvordan lokalt samarbejde kan øge opmærksomheden om at forebygge indbrud og behovet for at samarbejde med politi og kommune i den sammenhæng.

Målrettet indsats mod indbrud

Finn Bernth Andersen kan godt forstå ønsket om flere synlige betjente, men forsikrer om, at ressourcerne bliver brugt bedst muligt.
"Vi patruljerer ud fra et analysebaseret koncept – dvs. at vi patruljerer de steder, hvor der erfaringsmæssigt har været mange indbrud, og det flytter sig hele tiden. Der er også mange andre faktorer, der spiller ind på, hvor og hvornår vi målrettet patruljerer mod indbrud – blandt andet gennem de efterretninger, vi modtager fra borgere, der observerer mistænkelig adfærd, ligesom målrettet efterforskning, koordinering af efterretninger og samarbejde med andre politikredse også er en del af den målrettede indsats mod indbrud. Vi kan ikke løfte udfordringen med at knække indbrudskurven alene – vi har behov for borgernes hjælp i form af, dels at gøre hvad man kan, for at sikre sin egen bolig bedst muligt, men også at man hjælper hinanden med at holde øje med 'vejen' og naboerne mv".

Borgerfølgegruppen mødes snart

Den nedsatte indbrudsforebyggelsesgruppe med repræsentanter fra grundejer- og boligforeninger følger løbende op på den samlede indsatsplan mod indbrud. Borgerfølgegruppen mødes næste gang den 21. august.

Furesø Kommunes indsatsplan mod indbrud
• Samarbejde med Nordsjællands Politi
• Borgerfølgegruppe med repræsentanter fra kommunens grundejer- og boligforeninger
• Kommunen tilbyder tryghedsvandringer til grundejerforeninger og beboerforeninger. Her kan beboere dels få tips til at sikre boliger, og dels få lejlighed til at samles og igangsætte fælles initiativer som fx tilmelding til Nabohjælp. Kontakt indbrudskoordinatoren på indbrud@furesoe.dk
• Opbakning til Nabohjælpsordningen
• En pjece med god råd til indbrudsforebyggelse – hent den på www.furesoe.dk/indbrud

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk