Furesø Kommune har fat i de unge i Farum Midtpunkt

Indsatsen i Farum Midtpunkt bygger på et godt samarbejde mellem politi, kommune, boligselskab og lokalsamfund. Igennem en lang række forskellige projekter bliver de unge mødt i deres hverdag og hjulpet til en bedre fremtid.

Farum Midtpunkt har de senere år oplevet en meget positiv udvikling. Lejligheder er blevet renoveret og nye spændende udendørsfaciliteter er kommet til. For år tilbage havde Farum Midtpunkt mange tomme lejligheder, men i dag er der ventelister til bebyggelsen, hvor der bor mere end 4.000 mennesker - og som dermed er en lille landsby i Furesø.  Den positive udvikling er et resultat af et godt og tæt samarbejde mellem Furesø Boligselskab, politiet og Furesø Kommune.

 

De fleste beboere er rigtig glade for at bo i Farum Midtpunkt, men der er som i andre store sociale boligområder også udfordringer med en lille gruppe unge, der sælger og ryger hash, og det giver utryghed for beboerne.

 

Politiet spiller hovedrollen, når det handler om at stoppe hash-handel og anden kriminalitet. Kommunen og boligselskabet arbejder tæt sammen om at skabe tilbud til de unge, så de kommer ud af deres subkultur og bliver en del af fællesskabet.

 

For kommunen er det afgørende, at den enkelte unge bliver mødt med krav og forventning om at bidrage positivt.  

 

Når de unge i Farum Midtpunkt bevæger sig rundt i bebyggelsen, vil de ofte blive mødt af kommunens gadeplansmedarbejdere. Gadeplansmedarbejderne er første skridt i en omfattende indsats, der er med til at give de unge en fremtid, og i en række tilfælde lykkes de unge med at komme i gang med uddannelse og arbejde efter at have levet i en periode på kanten af samfundet.

 

Især et beskæftigelsesprojekt for de unge ser borgmester Ole Bondo Christensen (A) som en stor succes.

 

”Vi kunne se et stort behov for, at det var de unge selv, der tog ejerskab for deres boligområde og samtidig fik et skub i retning af en uddannelse eller et job. Derfor har vi nu i en periode haft seks lokale unge ansat til at renovere området op til Bybækskolen. Det er projekter som dette, der sætter skub i en positiv udvikling i området,” fortæller Ole Bondo Christensen.

 

De unge i beskæftigelsesprojektet skal være ansat i en periode på tre måneder, hvorefter de starter i ordinær beskæftigelse i virksomheder eller opstarte en uddannelse.

 

Samarbejdet omkring de unge bygger også på en række andre aktiviteter. Eksempelvis lommepengeprojektet, hvor 8-10 unge får et mindre beløb for at hjælpe på biblioteket og kulturhuset. Samtidig har 20 borgere meldt sig som frivillige mentorer for de unge, der har brug for en støtte i hverdagen til at fastholde en uddannelse.

 

”Det er virkelig glædeligt at se, at når vi har udfordringer som disse i Farum Midtpunkt, så står lokalsamfundet sammen om at løse problemerne. Lommepengeprojekt, mentorer og andre aktiviteter er gode eksempler på dette, hvor lokale kræfter hjælper. Politi og kommune kan ikke alene løse problemerne, men sammen kan vi gøre en forskel,” slutter Ole Bondo Christensen.

 

Furesø Kommunes unge-indsats bygger på mantraet om at ingen unge kan sige fra i forhold til foregribende indsatser, med mindre de er selvforsørgende. De unge skal ikke kunne ”sejle deres egen sø”.

 

Problemerne i Farum Midtpunkt er bestemt ikke løst, men der er sat mange ting i gang, og der er en fast vilje fra såvel boligselskab, politi og kommunen om at få bugt med den utryghedsskabende adfærd hos nogle få unge.

 

De tre parter mødes hver 14. dag og inddrager også beboerne i Farum Midtpunkt gennem beboermøder for at drøfte, hvorledes man bedst muligt sikrer, at det opleves som trygt at bo og færdes i Farum Midtpunkt.

Kontakt

Ungerådgivningen
Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7216 4041     
E-mail: ungeraadgivningen@furesoe.dk