Samlet oversigt over takster i Furesø 2017

Hus udformet af mønter
Her finder du en samlet oversigt over kommunens takster. Taksterne vises desuden på hjemmesiden under de serviceområder, hvor der opkræves takster.

Takster

Forældrebetaling, dag- og fritidstilbud

Takst Beløb
Forældrebetaling

Dagpleje, pr. plads, pr. måned 2.953 kr.

Vuggestue, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 2.749 kr.
  • Frokostordning* 774 kr. 

I alt 3.523 kr.

Børnehave, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 1.695 kr.
  • Frokostordning* 816 kr.

I alt 2.511 kr.

Børnehaven Lille Bjørn, reduceret åbningstid: 1.427 kr.

Fritidstilbud 1 (0.-3. klasse / FFO 1/ 0.-3. klasse): 1.402 kr.

Fritidstilbud 2 (4.-6. klasse / FFO 2 / 4.-6. klasse): 493 kr.

Fritidstilbud 3 (Klub Furesø - Klub 7-8-9/FFO III / 7.-9. klasse): 304 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.

Note*: I 2017 er frokostordningen i vuggestue og børnehave finansieret fuldt ud af forældrene, hvilket er årsagen til stigningen ift. 2016.


Biblioteket

Takst Beløb
Bøder

Børn, 1-7 dage: 10 kr.

Børn, 8-30 dage: 40 kr. 

Børn, +30 dage:
120 kr.

Voksne, 1-7 dage: 20 kr.

Voksne, 8-30 dage: 80 kr.

Voksne, + 30 dage: 230 kr.

 

Kopipriser

Sort/hvid A4: 2 kr.

Sort/hvid A3: 4 kr. 

Farve A4: 5 kr.

Farve A3: 10 kr.

Print fra internettet: 2 kr.

Farveprint: 5 kr.

Madservice og servicepakker

Takst Beløb
Madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende: hovedret 52 kr.

Hjemmeboende: biret 14 kr.


Servicepakke, beboere på plejecentrene - varige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (varige pladser).

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 360 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 2.149 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid, pr. måned: 551 kr.

Drikkevarer, pr. måned: 482 kr.

Forplejning i alt pr. måned: 3.542 kr.

Linnedservice, pr. måned: 250 kr.

Rengøringsartikler, pr. måned: 95 kr.

Toiletartikler, pr. måned: 168 kr.

Vask, pr. måned: 115 kr.

Vinduespolering, pr. måned: 30 kr.

Servicepakke i alt pr. måned: 4.200 kr.
 

Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (midlertidige pladser)

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. dag 14 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 73 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid; pr. dag: 19 kr.

Drikkevarer, pr. dag: 17 kr.

Rengøringsartikler, pr. dag: 4 kr.

Toiletartikler, pr. dag: 6 kr.

Vask, pr. dag: 5 kr.

Servicepakke i alt, midlertidige pladser pr. dag: 138 kr.

Andet

Drikkevarer, daghjemsgæster, pr. dag: 16 kr.

Fødevarer, daghjemsgæster, pr. dag: 52 kr.

Vask, hjemmeboende, pr. måned: 154 kr.

Indkøb, hjemmeboende, pr. måned: 109 kr.

Kørsel til aktivitetscenter og genoptræning jf. serviceloven, pr. måned: 461 kr.

Snerydning - pensionister (gældende for perioden 1. okt. 2017 - 30. apr. 2018):  2.312 kr.

Svømmehal, Farum

Takst Beløb
Leje af svømmehallen

Leje af svømmehallen i åbningstiden

Træningsbassin (4 svømmebaner): 1.200 kr.

Timeleje effektiv vandtid 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 3.600 kr.

Baneleje - 25 m; pr. bane*: 350 kr.

Baneleje - 50 m; pr. bane*: 700 kr.

90 cm bassinafsnit*: 970 kr.

Udspringsbassin*: 970 kr.

Note *: Med livredderopsyn tillægges 100 kr. pr. time.

Leje af svømmehal uden for åbningstiden

Timeleje, effektiv vandtid - 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 3.400 kr.

Træningsbassin: 1.700 kr.

Baneleje - 25 m - 1. bane; øvrige baner 250: 950 kr.

Svømmehal entrebilletter, kun morgensvømning

Voksen: 32 kr.

Barn (0-15 år/pensionist): 16 kr.

Rabatkort Voksen - 10 turs kort: 270 kr.

Rabatkort Barn (0-15 år/pensionist) - 10 turs kort: 135 kr.

Svømmehal, (institutions- og skolesvømning), pr. lektion

1-10 deltagere: 375 kr.

11-20 deltagere: 625 kr.

21-30 deltagere: 875 kr.

31 og derover: 1.125 kr.

Årskort Barn (3-15 år) (følger kalenderåret)

Januar/februar: 765 kr.

Marts/april: 645 kr.

Maj/juni: 525 kr.

Juli/august: 440 kr.

September/oktober: 295 kr.

November/december: 155 kr.

Årskort Børn ml. 3-15 år/Pensionist (følger kalenderåret)

Januar/februar: 765 kr.

Marts/april: 645 kr.

Maj/juni: 525 kr.

Juli/august: 440 kr.

September/oktober: 295 kr.

November/december: 155 kr.

Årskort Voksen (følger kalenderåret)

Januar/februar: 1.530 kr.

Marts/april: 1.300 kr.

Maj/juni: 1.055 kr.

Juli/august: 880 kr.

September/oktober: 595 kr.

November/december: 310 kr.

Svømmehal, Værløse

Takst Beløb
Entrebilletter

Voksen

Voksen: 44 kr.

Voksen - 1 måned, ubegrænset: 320 kr.

Voksen - 3 måneder, ubegrænset: 640 kr.

Voksen - 1/1 årskort: 2.315 kr.

Baby/barn/pensionist

Baby 0-2 år + voksenbillet: 54 kr.

Barn 3-15 år/pensionist: 22 kr.

Baby 0-2 år (købes i tillæg til andre billettyper): 10 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1 måned, ubegrænset: 160 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 3 måneder, ubegrænset: 320 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1/1 årskort: 1.160 kr.

Diverse

Furesø 1/1 årskort for ansatte i Furesø Kommune: 760 kr.

Studierabat - 43 pct. på dagsbillet: 25 kr.

Børnefødselsdag - voksen: 95 kr.

Børnefødselsdag - barn: 75 kr.

Relaxafdeling entrebilletter

Morgenrelax voksen: 48 kr.

Morgenrelax voksen + 0-2 årig: 54 kr.

Morgenrelax pensionist: 32 kr.

Morgenrelax studerende: 44 kr.

Voksen dagsbillet (fra kl. 10): 84 kr.

Voksen - 1 måned; ubegrænset: 560 kr.

Voksen - 3 måneder; ubegrænset: 1.120 kr.

Pensionist dagsbillet: 58 kr.

Pensionist - 1 måned; ubegrænset: 420 kr.

Pensionist - 3 måneder; ubegrænset (fra kl. 10): 840 kr.

Voksen - 1/1 årskort: 4.080 kr.

Pensionist - 1/1 årskort: 2.740 kr.

Studierabat - 10 pct. på dagsbillet: 76 kr.

Massage, 25 min.: 295 kr.

Massage, 50 min.: 500 kr.

Massage, 85 min.: 670 kr.

Akupunktur/ ansigtsmassage 25 min/ kombineret 50 min.: 255-300 kr.

Kombineret akupunktur og ansigtsmassage 50 min: 500 kr.

Kraniosakral terapi, 25/50 min.: 295-500 kr.

Leje af svømmehal i åbningstiden

Leje af svømmehal i åbningstiden med opsyn - timeleje og effektiv vandtid:

1. time: 11.000 kr.

Timepris derefter: 5.500 kr.

25 m bane: 275 kr.

Relax-afdeling/ varmtvandsbassin inkl. sauna m.m.: 1.325 kr.
Anden halleje uden for åbningstiden

Leje af svømmehal uden for åbningstiden - timeleje; effektiv vandtid inkl. livredderopsyn:

Svømmehal, pr. time max. 225 deltagere: 5.100 kr.

25 m bassin, pr. time max. 75 deltagere: 1.700 kr.

25 m bassin + et andet bassin, pr. time max 125 deltagere: 3.400 kr.

Varmtvandsbassin pr. time, max. 15 deltagere: 1.700 kr.

Relax-afdeling/ varmtvandsbassin, pr. time, max. 25 deltagere: 2.125 kr.

Erhvervsaffaldsgebyrer

Takst Beløb
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 6.875 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 10.875 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 16.875 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejder. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte)**

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 1.000 kr.

(max. 8 besøg pr. år).

Note**: Ved liberalt erhverv og tilsvarende forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 3.750 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 6.000 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 9.250 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige.

Øvrige virksomheder***

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 4.000 kr. inkl. moms

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 7.375 kr. inkl. moms

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 14.250 kr. inkl. moms

Note: Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder.

 

Øvrige gebyrer pr. virksomhed, pr. år

Administrationsgebyr pr. virksomhed: 635 kr. ekskl. moms / 794 kr. inkl. moms

Gebyr for farligt affald: 30,00 kr. ekskl. moms / 38,00 kr. inkl. moms

Øvrige virksomheder***

Personbil: 4.000 kr. inkl. moms

Kassevogn: 7.375 kr. inkl. moms

Ladvogn: 14.250 kr. inkl. moms

Note***: Øvrige virksomheder er blandt andet produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer og bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug og fiskeri.

Adgang til genbrugsstationer pr. besøg (alle virksomheder)(inkl. 0-5 kg farligt affald)

Personbil (pr. besøg; alle virksomheder): 125 kr. inkl. moms.

Kassevogn (pr. besøg; alle virksomheder): 188 kr. inkl. moms.

Ladvogn (pr. besøg; alle virksomheder): 250 kr. inkl. moms.

Farligt affald (alle virksomheder)For hver 10 kg ud over de første 5 kg: 45 kr.

Haveaffald

Takst Beløb
Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11)Pr. bolig 607 kr. inkl. moms
FlishugningLørdag - søndag (pr. time): 945 kr.

Øvrige tømninger

Takst Beløb
Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.839 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning (tokammer)

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning (etkammer): 1.188 kr.

Samlet pris: 3.027 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til genanvendelige materialer (herunder fælles glas- og papirkuber, papcontainer samt to-kammerbeholdere til glas/papir og metal/glas), 14 kr. til
farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.839 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning (tokammer)

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning (etkammer): 594 kr.

Samlet pris:  2.433 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til genanvendelige materialer (herunder glas- og papirkuber, papcontainer samt to-kammerbeholdere til glas/papir og metal/glas), 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.069 kr.

190 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 535 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.832 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 916 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); ugetømning: 2.280 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); 14-dages tømning: 1.140 kr.

400 l minicontainer; ugetømning2.688 kr.

400 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.344 kr.

660 l minicontainer; ugetømning: 3.919 kr.

660 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.960 kr.

660 l minicontainer; 2 tømninger pr. uge: 7.838 kr.

660 l minicontainer; 3 tømninger pr. uge: 11.757 kr.

800 l minicontainer; ugetømning: 4.329 kr.

800 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.886 kr.

6 m3 container: 22.852 kr.

8 m3 container: 26.460 kr.

8 m3 container: 2 tømninger per uge: 56.572 kr.

10 m3 container: 31.872 kr.

12 m3 container: 43.344 kr.

12 m3 container dobbelttømning: 86.688 kr.

16 m3 container: 45.704 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 23.868 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge: 47.736 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 124 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 75 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 100 kr.

Leje af vip-container pr. måned: 250 kr.

Ekstra tømning; 140-370 l: 75 kr.

Ekstra tømning; 400-1000 l: 100 kr.

 

Driftsgården

Takst Beløb
Mandetimer

Mandetime - normaltime (pr. tim) (*/**): 339 kr. ekskl. moms/ 423,75 kr. inkl. moms**.

Overtidstillæg I*, pr. time: 169,50 kr. ekskl. moms/ 211,88 kr. inkl. moms. 

Overtidstillæg II*, pr. time: 339 kr. ekskl. moms/ 423,75 kr. inkl. moms.

Note *: For arbejder der udføres for private, er taksten inklusiv moms.

Note **: Ved overarbejde afregnes der med henholdsvis 50 el. 100 pct. i overarbejdsbetaling afhængig af tidspunktet for arbejdets udførelse.

 

Andet

Overkørsel nr. 1, pr. stk.: 14.971 kr.

Yderligere overkørsler, pr. løbende måned: 2.994 kr.

Flishugning

Lørdag - søndag (pr. time): 945 kr.

Takster under Driftsgården

Maskintimer

Bil 
uden fører, pr. time: 67 kr. ekskl. moms/ 83,75 kr. inkl. moms*

Traktor uden fører, pr. time: 104 kr. ekskl. moms/ 130 kr. inkl. moms*

Traktor med kran/grab uden fører, pr. time: 177 kr. ekskl. moms/ 221,25 kr. inkl. moms*

Rendegraver m.m. uden fører, pr. time: 245 kr. ekskl. moms/ 306,25 kr. inkl. moms*

Støvsugervogn uden fører, pr. time: 406 kr. ekskl. moms/ 507,50 kr. inkl. moms*

Traktor med fejemaskine uden fører, pr. time: 152 kr. ekskl. moms/ 190 kr. inkl. moms*

Traktor med fejemaskine uden fører, pr. time: 175 kr. ekskl. moms/ 218,75 kr. inkl. moms*

Note*: For arbejder, der udføres for private, er taksten inkl. moms.

Farum Arena

Takst Beløb
Halleje

Hal 1+2:

De første 5 timer (minimum): 8.515 kr.

- herefter, pr. time: 1.660 kr.

Enkeltdag: 19.940 kr.

Fredag/Lørdag: 35.765 kr.

Lørdag/Søndag: 36.275 kr.

Fredag - Søndag: 52.125 kr.

En hel uge: 118.070 kr.

Hal 3:

De 5 første timer (minimum): 3.970 kr.

- herefter, pr. time: 860 kr.

Enkeltdag: 10.035 kr.

Fredag/Lørdag: 16.495 kr.

Lørdag/Søndag: 18.150 kr.

Fredag - Søndag: 26.130 kr.

En hel uge: 58.990 kr.

Hele Arenaen:

Enkeltdag: 29.825 kr.

Fredag/Lørdag: 53.710 kr.

Lørdag/Søndag: 59.070 kr.

Fredag - Søndag: 78.100 kr.

En hel uge: 176.770 kr.

Halvagt (pligtig ydelse) i tidsrummet 23.00-08.00, pr. time: 750 kr.

VIP:

Hele VIP til dagsarrangement: 4.100 kr.

Hele VIP, pr. time (minimum 3 timer): 590 kr.

Køkken m.m. i VIP, pr. døgn: 2.930 kr.

Kiosker og café:

To kiosker i hal 1 og 2, pr. døgn: 2.930 kr.

Café i foyer, pr. døgn: 2.930 kr.

Tribuneopsætning, pr. tribune

Tribune A og M: 1.330 kr.

Tribune L og D inkl. stoleleje: 6.110 kr.

Tribune B, C, O, N, F, G, I og J: 475 kr.

Andre ydelser

Lysshow, første 5 timer: 3.305 kr.

Lysshow, efterfølgende pr. time: 605 kr.

Afdækningsgulv pr. m2 : Udgået.

Andre lejepriser, pr. stk./time

Stole: 25 kr.

Borde, 80 x 180 cm: 90 kr.

Storskærm: 475 kr.

Depositum, inkl. depositum for rengøring 5.000 kr.: 19.260 kr.

Farum Park

Takst Beløb
Lys på banen

Op- og nedtagning af master: 1.335 kr.

Lys, pr. time: 675 kr.

 

Rengøring af tribuner

0-3.500 tilskuer: 4.235 kr.

Klargøring af bane (12 timer): 4.525 kr.

Opretning af bane (6 timer): 2.270 kr.

Rengøring og oprydning af arealer og lokaler: 3.970 kr.

Central drift

Takst Beløb
Forvaltningsturisme (fx besøg i Furesø Kommune med undervisning/oplæg/deltagelse af medarbejder)

De første 3 timer: 1.525 kr.

Derefter, pr. time: 760 kr.

Mandetimer

Mandetimer (pedelhjælp el.lign.): 380 kr.

Mandetimer udenfor normal arbejdstid: 760 kr.

Furesø Musikskole

Takst Beløb
Sang- og instrumentalundervisning - Sæson 2017/2018

Eneundervisning (25 min.): 5.690 kr.

Eneundervisning (20 min.): 4.555 kr.

Gruppeundervisning (50 min.): 3.785 kr.

Sammenspil og kor: 895 kr.

Sammenspil, kor og hørelære: 500 kr.

Babymusik, musikalsk ministue og familiehold - Sæson 2017/2018Holdundervisning (75/50 min.) 2.515 kr.
Mule (børnehaveklasse) og Musikbasen (1. kl.) - Sæson 2017/2018Holdundervisning (50 min.) 3.130 kr.
Instrumentbasen og Orkesterspirer (2.-3. kl.) - Sæson 2016/2017Holdundervisning (50 min.) 3.775 kr.

Gebyrer og oplysninger

Takst Beløb
Gebyrer

Ved rykkere, pr. stk.: 250 kr.

Ved rykkere uden udlægsret: 100 kr.

Sundhedskort, pr. stk.: 195 kr.

Legitimationskort til unge under 18 år, pr. stk.: 150 kr.

Vielser (gebyr når begge parter ikke er tilmeldt folkeregister i DK), pr. stk.: 500 kr.

Oplysninger

Adresseoplysninger, folkeregister, pr. stk.: 75 kr.

Bopælsattest, pr. stk.: 75 kr.

BBR-ejermeddelelser, pr. stk.: 70 kr.


Kulturhuset Galaksen

Takst Beløb
Administration og personale

Administrationsgebyr pr. booking: 120 kr.

Tilstedeværelse af personale, i dagstimerne (man-tors 8-17 og fre 8-15) (min. 4 timer): 335 kr.

Tilstedeværelse af personale, udenfor dagtimerne og i weekenderne (min. 4 timer): 365 kr.

Scenemester/teknisk ansvarlig (obligatorisk ved teaterforestillinger, min. 6 timer) - min. 4 timer: 610 kr.

Udlejning pr. dag

Store sal pr. dag: 12.070 kr.

Lille sal pr. dag: 3.300 kr.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.

Kørekort

Takst Beløb
Køreprøve og generhvervelse

Køreprøve (teori- og praktisk prøve), pr. stk.: 600 kr.

Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus pr. stk.: 600 kr.

Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj, pr. stk.: 280 kr.

Kontrollerende køreprøve: 890 kr.

Afholdelse af kørelærerprøve pr. stk.: 340 kr.

Afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel pr. stk.: 460 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Fornyelse

Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år: 50 kr.

Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 160 kr.

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:280 kr.

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr.

Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Ombytning

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort: 280 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk

Duplikatkørekort og internationalt kørekort

Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst): 280 kr.

Udstedelse af internationalt kørekort: 25 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Midlertidigt kørekort og turistkørekort

Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst): 170 kr.

Note: Priser på kørekort m.m. er jf. www.politi.dk  

Nyttehaver

Takst Beløb
Jonstrup

Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke.

Ikke-udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.

Pr. have: 300 kr.

Ryget Skovby

Pr. have: 300 kr.

Gregersminde

Pr. have: 250 kr.

Pas

Takst Beløb
Pas

Børn og unge mellem 0-11 år: 115 kr. (+ foto= 255 kr.)

Børn og unge mellem 12-17 år: 141 kr. (+ foto= 281 kr.)

Voksne mellem 18-64 år pr. stk.: 626 kr. (+ foto= 766 kr.)

Voksne over 65 år pr. stk.: 376 kr. (+ foto= 516 kr.)


Pasfoto

140 kr.

Rotter

Takst Beløb
Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,030 kr.

Teaterskolen

Takst Beløb
Teaterskolen sæson 2017/2018Sæson 2017/2018

Holdundervisning 120 timer, pr. skoleår: 2.570 kr.

Udlejning

Takst Beløb
Ellegården i Farum

Underetagen - Lade, stald og køkken (bestående af leje 2.175 kr. og rengøring 1.225 kr.): 3.400 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Overetagen - Høloftet - lejet som supplement (leje 645 kr. og rengøring 510 kr.): 1.155 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Særskilt leje af Høloftet (leje 1.165 kr. og rengøring 510 kr.): 1.675 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Farum KulturhusTeatersalen, pr. dag (til kl. 23.00) : 3.300 kr.

Forsamlingshuset "Den gamle Skole i Kirke Værløse" (Smedegade 5)

Udlejning til private fester mv.: 1.255 kr. pr. dag (ml. kl. 9.30-08.30).

Leje i forbindelse med begravelser: 155 kr. (tidsrum aftales særskilt).

Leje af grusbane/ plads til cirkus m.m.

Små arrangementer (0-600 tilskuere): 2.895 kr.

Små arrangementer (600-1.200 tilskuere): 5.860 kr.

Små arrangementer (over 1.200 tilskuere): 8.790 kr.

Á conto vand og el m.m.: 1.020-3.065 kr.

Lokaler til enkelt arrangementer

Under 5 timer

Klasselokaler, pr. time: 175 kr.

Haller, pr. time: 860 kr.

Gymnastiksale, pr. time: 610 kr.

Alrum, fællesrum og kantiner, pr. time: 550 kr.

Haller over 1.000 m2

5 første timer (min.): 3.970 kr.

Herefter pr. time: 860 kr.

Øvrige haller

5 første timer (minimum): 3.380 kr.

Herefter pr. time: 765 kr.

Gymnastiksale

5 første timer (minimum): 1.780 kr.

Herefter pr. time: 480 kr.

Alrum, fællesrum og kantine m.v.

5 første timer (minimum): 1.435 kr.

Herefter pr. time: 425 kr.

Klasselokaler

5 første timer (minimum): 750 kr.

Herefter pr. time: 175 kr.

Overnatning på skoler

Grundgebyr pr. døgn: 3.855 kr.

Gebyr pr. deltager: 80 kr.

Cafeteria Hareskovhallen, leje: 2.165 kr.

Cafeteria Hareskovhallen, rengøring: 1.080 kr.

Cafeteria Hareskovhallen, depositum: 2.115 kr.

Hjælp til opsætning af borde, stole eller AV-udstyr: Jf. forbrugt tid.

Tilkald  af vagt: Jf. gældende takst.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.

Udlejning udendørs

Takst Beløb
Udendørsaktiviteter

Fodboldbane græs, pr. time (indenfor sæson): 460 kr.

Fodboldbane græs, pr. time (uden for sæson): 915 kr.

Opvisningsbane inkl. Lille Tribune: 2.575 kr.

Fodboldbane grus, pr. time: 550 kr.

Fodboldbane kunstgræs, pr. time: 1.425 kr.

Omklædningsfaciliteter, pr. kamp: 370 kr.


Byggesagsgebyrer

Takst Beløb
Byggesager efter 1. januar 2016
Takster i henhold til byggeloven (bygningsreglement BR10, kap. 1.12  

Som følge af lov nr. 640 af 12. juni 2013 skal der for sager indkommet

fra 1. januar 2015 beregnes byggesagsgebyr ud fra medgået tid.

 
Takster gældende for byggesager modtaget fra 1. januar 2016:  
Timepris for byggesagsbehandling  667 kr.
Fast gebyr for anmeldesager 1.011 kr.
 

Der opkræves ikke gebyr for forespørgsler uden byggeansøgning

eller afslag på byggeansøgning.

 

Byggesagsgebyr afregnes i to rater, første rate til og med byggetilladelse,

og anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmelding/ibrugtagningstilladelse.

 

Sidst opdateret 09. januar 2017

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517 

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)