Finansiel strategi

Byraadsalen
Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien sikrer ro om kommunens økonomi og faste rammer for afvikling af gælden. Samtidig vil Furesø fremover have både råderum og udviklingsmuligheder på linje med andre kommuner.

Byrådet nedsatte i juni 2011 en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til finansiel strategi for kommunen. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort sit arbejde, og byrådet har godkendt den nye strategi.

Strategien hviler på principper om bæredygtighed og forsigtighed. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at der med strategien skabes råderum både til afvikling af gælden og til udvikling af kommunen. Strategien indeholder derfor en række regler, som er med til at sikre den økonomiske disciplin, som skaber råderummet. Det gælder fx regler for kommunens økonomiske resultat og likviditet, kommunens gældspleje og brug af leasing samt køb og salg af kommunens ejendomme.

Med den nye Furesøaftale og den finansielle strategi har Furesø kommune dermed fået et meget solidt økonomisk fundament at bygge videre på. Der er en klar plan for afvikling af kommunens gæld over de næste 30 år. Særskatten i Farum kan ophæves med udgangen af 2013. Og kommunen er sikret samme udviklingsmuligheder som andre kommuner i regionen.

Det betyder dog ikke, at byrådet nu blot vil hvile på laurbærrene. Effektiviseringsarbejdet i kommunen vil fortsætte. I de seneste to år er det lykkedes, at effektivisere kommunens årlige driftsudgifter med næsten 70 mio. kr. Det er godt gået – og vi skal videre ad den vej. Der vil også i fremtiden være pres på de kommunale budgetter, så tiden er på ingen måde til ødselhed. Mådehold og sparsommelighed vil fortsat være adelsmærker for Byrådet.

Vi har styr på økonomien – og sådan vil det fortsat være. Det er nemlig forudsætningen for,  at vi i god ro og orden kan udvikle kommunen.

 

God læselyst

Borgmester Ole Bondo Christensen

Sidst opdateret 11. juni 2012

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Byrådssekretariatet
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4505

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.