Vellykket borgermøde om budgettet

Mere end 60 var mødt frem til borgermødet om budgettet for de kommende år. Borgmester Ole Bondo Christensen (A) indledte med at fortælle, hvordan budgetforslaget sikrer balance i økonomien og samtidig giver plads til investeringer og udvikling af kommunen.

”Furesø er godt på vej til at blive den attraktive, grønne bosætningskommune, som et enigt byråd har sat sig som mål. De seneste 10 år har vi fjernet særskatten i Farum, nedbragt gælden med 600 mio. kr. og investeret i skolerenoveringer, nye daginstitutioner, nyt plejecenter, en idrætshal og senioregnede boliger,” fortalte Ole Bondo Christensen på borgermødet.

Budgettet for 2019 har som mål at fortsætte den gode udvikling. Der er i budgettet en række nye initiativer og investeringer samt forslag til omprioriteringer, effektiviseringer og besparelser.

Efter borgmesterens og udvalgsformændenes præsentationer drøftede borgerne budgetforslaget i forskellige cafeer, hvor især områder som dagtilbud, skole, social og sundhed var velbesøgte.

Borgermødet var en del af høringen af budgettet, der løber frem til 23. september, hvor borgerne har mulighed for at komme med deres forslag og bemærkninger til budgettet.

Du kan finde budgetforslaget der er sendt i høring her.

Du kan også downloade de slides, som blev præsenteret på borgermødet. Det gør du ved at klikke her.

Sidst opdateret 31. januar 2019

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links