Bjørneklo og andre invasive arter

Gyldenrisbekæmpelse i skoven
Det er Furesø Kommunes mål at udrydde bjørneklo i hele kommunen og at komme af med gyldenris på kommunalt ejede naturområder

Grundejere i Furesø Kommune har pligt til at bekæmpe bjørneklo på deres arealer. Det er vedtaget i Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo. Kommunen bekæmper planten på de kommunale arealer. Indsatsplanen omfatter bl.a. en grundig vejledning i, hvordan bjørneklo bekæmpes mest effektivt.

Hvad er invasive arter?

Invasive arter er arter, flyttet af mennesker fra en del af verden til en anden, hvor de fortrænger de hjemmehørende planter og dyr.

Invasive planter er ofte bragt til landet som haveplanter. Herfra er de ”hoppet over hækken” og ud i naturen, hvor de ikke har naturlige fjender, og derfor truer eksistensen af hjemmehørende planter og dyr.

Hvad gør Furesø Kommune?

Furesø Kommune har stor fokus på bekæmpelse af invasive arter og arbejder for at få alle kendte invasive planter under kontrol og på længere sigt stort set udryddet i kommunen. Bjørneklo og gyldenris er kortlagt i hele kommunen, se links til kort nederst under ”Relevante filer”. Andre invasive plantearter er kortlagt på kommunale arealer og langs vandløb. Kortlægning af invasive planter peger på, at der i Furesø Kommune især er behov for at rette fokus mod pastinak, japansk pileurt, kæmpe-pileurt, rød hestehov, snebær og armensk brombær. Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune viser at, kommunen er en af de kommuner i landet, der er mest invaderet af gyldenris. Furesø Kommune slår gyldenris på kommunens naturområder. Læs mere om hvad Furesø Kommune gør for at bekæmpe invasive arter.

Hvad kan du gøre?

  • Du kan hjælpe naturen ved ikke at dyrke invasive planter i din have.
  • Hvis du har invasive arter på din grund, skal du selv sørge for, at de bliver bekæmpet. Du kan få vejledning hos kommunen. I Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo er der en grundig vejledning i, hvordan man bekæmper bjørneklo. Og i Kortlægning af invasive planter er der 12 øvrige invasive planter og vejledning i, hvordan man bekæmper dem.
  • Du kan bekæmpe bjørneklo og gyldenris i naturen sammen med arbejdsgruppen, De Invasive.
  • Hvis du ser bjørneklo eller andre invasive arter, som kommunen ikke har registreret, kan du registrere dem på kommunes digitale kort.

Se 36 sekunders spot, der senest er blevet vist i Værløse Bio i foråret 2012.

Du kan få mere information om Invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Bjørneklo Gyldenris Web Japansk Pileurt Web
Bjørneklo Gyldenris Japansk Pileurt
Sidst opdateret 22. august 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.