Klima og Energi

Isbjørn på smeltende is
Information om energisparemuligheder i boliger og i erhvervslivet, klimaplan, energisparetiltag i kommunale bygninger, forslag til strategisk energiplan, vedvarende energianlæg, grøn mobilitet, klimainitiativpuljen, formidling af klimaviden mv.

Furesø Kommune har siden 2008 reduceret CO2-udledningen på det kommunale forbrug af varme, el og brændstof med 39 %. Det har vist sig at være en god forretning – både for økonomi og klima. Derfor styrker kommunen nu indsatsen yderligere og tilbyder furesøborgerne en række arrangementer og tilbud i løbet af foråret 2015.

Furesø Kommune har vedtaget Miljø- og klimapolitik 2014, som tager afsæt i Vision Furesø - Vi skaber løsninger sammen. Et af politikkens store indsatsområder er klima- og energiområdet, hvor der lægges vægt på at formidle viden om energibesparelser. Furesø Kommune vil derfor fortsat styrke indsatsen yderligere på dette område og tilbyder borgerne og erhvervslivet at deltage i en række spændende arrangementer og tilbud i foråret 2015 om energibesparelser, omlægning af energiforsyning og til den daglige transport.

Miljø- og klimapolitikken vil blive konkretiseret i en handlingsplan og i de kommunale sektorplaner.

 

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt


Natur og Miljø
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf. 7235 5325

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)