Lokalplaner i høring og vedtagne lokalplaner

Giskort
Her finder du listen over lokalplaner, der er i høring i øjeblikket samt vedtagne lokalplaner.

Lokalplaner fastlægger, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres. Hvis du er uenig i afgørelserne, har du mulighed for at klage / indsende høringssvar.

Aktuelle høringer:

Lokalplan:  Titel: Høringsfrist: 
Lokalplan 130  Naturlegeplads ved Farum Kaserne  11. maj 2018
Lokalplan 135 med Tillæg 3 Bofælleskab på Stavnsholtvej 51 26. august 2018 
Lokalplan 16.2.1  Boliger på Brudedalen 56 i Stavnsholt, Farum 26. august 2018 

Vedtagne lokalplaner:

Lokalplan:  Titel:  Klagefrist: 
Lokalplan 139 med Tillæg 2 For en etagebebyggelse i den sydlige del af Værløse Bymidte 10. december 2018 
Lokalplan 123 Seniorbofællesskabet Ydungård  14. december 2018

Sidst opdateret 16. november 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen