Center for By og Miljø

Center for By og Miljø organisation 2018 

Om centret

Center for By og Miljø har ansvaret for kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudviklingsprojekter, byggesagsbehandling, landzonesager, udbud af kommunale arealer og fredningssager. Centeret har også ansvaret for planlægning og udførelse af natur- og miljøopgaver, bl.a. klimatiltag, agenda 21, naturbeskyttelse, badevand, grundvandsbeskyttelse, vandløb og søer, forurenet jord og spildevand. Derudover har centeret ansvar for kommunens veje og stier, trafiksikkerhed, forvaltning af grønne områder, affaldshåndtering.

Centeret varetager udvalgsbetjening af Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.


Sidst opdateret 31. oktober 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen