Administration og sagsbehandling

Hånd på mus
I Furesø Kommunes administration kommer du til at arbejde tæt på de politiske beslutninger. Du får mulighed for at arbejde i et professionelt og udfordrende miljø, hvor medindflydelse og faglig udvikling er i højsædet.

Vores arbejde giver mening

Arbejdet i Furesø Kommunes administration har direkte betydning for vores borgere. En befolkningsprognose får fx afgørende betydning for det fremtidige skolebyggeri i Furesø. Vi kan altså se det konkrete resultat af den indsats, vi gør, og det højner vores arbejdsglæde. Det oplever Charlotte Freil, som er chef for netop Budget og Analyse.

”Vi laver oplæg til politikerne, som hjælper dem til at tage de rigtige beslutninger. Det giver en tilfredsstillelse at se, at vores arbejde er meningsfyldt og bliver brugt aktivt,” siger Charlotte Freil.

Vi bliver udfordret hver dag

Furesø Kommune er en dynamisk og effektiv arbejdsplads. Ikke mindst kommunesammenlægningen har sat øget fokus på, at vi skal levere bedre service for færre penge, og det udfordrer – på den gode måde.

”De skærpede krav kræver stor professionalisme at leve op til. Vi skal være utrolig målrettede i vores arbejde. På den måde er det blevet mere kompliceret, men også mere spændende, at arbejde i kommunen,” mener Charlotte Freil.

Vi har medindflydelse

I dagligdagen har vi alle indflydelse på, hvordan vi vil prioritere og udføre de opgaver, vi står over for. Charlotte Freil understreger dog, at friheden ikke er ensbetydende med, at nogen er overladt til sig selv.

”Som chef er jeg altid parat til at hjælpe med at prioritere opgaverne. Det er jeg især opmærksom på i travle perioder. Det er vigtigt, at ingen føler, at ansvaret er for overvældende,” forklarer hun.

Vi udvikler os og får nye kompetencer

I Furesø Kommune lægger vi vægt på at tilegne os ny viden og nye kompetencer, både i det store og i det små. Det kan være gennem kurser, som enten berører vores specifikke fagområder eller mere generelle emner som præsentationsteknik. I det daglige opfordrer Charlotte Freil desuden sine medarbejdere til at deltage i erfa-grupper med ligesindede fra andre kommuner.

Vi deler vores viden

Forskelligheden blandt Furesøs medarbejdere højner det faglige niveau. De uddannelsesmæssige baggrunde i Budget og Analyse rækker for eksempel fra cand. polit. over kulturgeograf til kommuneuddannet. Vi gør meget ud af at dele vores viden, og da alle har forskellige kompetencer at byde ind med, løfter vi det generelle vidensniveau.

”Det giver et godt sammenhold, at vi ikke sidder på vores viden, men deler den bredt ud. Vi opfatter os som et hold, og alle har lyst til at hjælpe i tilfælde af sygdom, ferie eller barsel,” forklarer Charlotte Freil.

Sidst opdateret 28. januar 2019

Kontakt

Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.