2018: Kan vi reducere trafikstøjen sammen?

Første møde i det rådgivende udvalg om trafikstøj, 21. juni 2018
Furesø Kommune ligger skønt midt i naturen, men samtidig med let adgang til Hillerødmotorvej og kun 20 minutter til København. Motorvejen og andre hovedtrafik-årer skaber imidlertid udfordringer med trafikstøj, og denne udfordring er vokset løbende gennem årene, i takt med den stigende trafik. Et trafikstøjudvalg ser i 2018 på mulige løsninger. Og du kan deltage digitalt med dine idéer og input til arbejdet.

I forbindelse med konstitueringen af byrådet blev det besluttet at nedsætte et rådgivende udvalg for trafik og trafikstøj, der i første omgang skal koncentrere sig om udfordringer med trafikstøj. Trafikstøjudvalget skal på baggrund af en ajourført trafikstøjkortlægning udarbejde forslag til fremtidige indsatser på området. Trafikstøjudvalget tænkes i forløbet at blive orienteret om det forestående samarbejde med Vejdirektoratet om etablering af støjskærm ved Bregnerød m.m. 

Udvalget er rådgivende overfor byrådspolitikerne. Ved hjælp af konkrete anbefalinger skal udvalgets medlemmer klæde politikerne bedre på til at træffe beslutninger inden for emnet i fagudvalg og byråd.

Sammensætning af udvalget:

Borgere

  • Henrik Lynghus (særlig viden om trafikstøj)
  • Rikke Hartmann Pedersen (Grundejerforeningen langs Hillerødmotor-vejen – nord)
  • Stein Lokstad (Lokalt organiserede støjgrupper) Farum
  • Mads Emil Kragh (Grundejerforeningen langs Hillerødmotorvejen – syd)
  • Ditte Leigton Carstens (Andre støjplagede grundejerforeninger) Kirke Værløse
  • Christel Hansen (Miljørådet)
  • Søren Rasmussen (Furesø By og Land)

Fra Furesø Byråd

Udvalgets møder - følg arbejdet

Udvalget mødes første gang den 21. juni. Herefter vil der være et månedligt møde: den 27. august, 24. september samt 23. oktober. Derudover opfordres trafikstøjsudvalget til at inddrage forskellige grundejerforeninger, som er plaget af trafikstøj, hvor eventuel workshop med interessenter kan forekomme.

Har du gode idéer og konkrete input?

Vil du bidrage til, hvordan vi sammen kan skabe de bedste løsninger i forhold til at bekæmpe trafikstøj i Furesø? Gennem denne særlige platform kan du følge trafikstøjudvalgets arbejde og bidrage med gode idéer og input undervejs.

Tilmeld dig det åbne møde den 27. august

Det andet møde i trafikstøjudvalget omhandler primært forskellige virkemidler til at begrænse vejstøj. Mødet bliver delt op i to dele. En del hvor det er åbent for alle og, hvor alle får mulighed for at komme med deres ideer om hvordan man kan støjbekæmpe. Den andel del af møde bliver afholdt kun for udvalget. Du tilmelder dig nederst på siden.

 

Tilmelding til 2. møde i trafikstøjudvalget den 27. august 2018

Sidst opdateret 12. juli 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenSiden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.