Laanshøj (Nordlejren)

Laanshøj
Officersmessen er omdannet til boliger
Det har i mange år være en del af kommuneplanen at skabe flere gode boliger i Laanshøj. Her på siden kan du følge planerne og arbejdet.

Flyvestation Værløse er nedlagt som operativ base, og Forsvaret har solgt det ca. 95 ha store område til Kuben Byg A/S, som har omdannet Nordlejren til en ny bydel. Bydelen har fået sit nuværende navn efter områdets højeste punkt, som ligger 37 m over havet: Laanshøj, og det er her Flyvestationens gamle vandtårn har stået siden 1910.

Ny lokalplan 122

Furesø Byråd vedtog den 29. marts 2017 Tillæg 13 til Kommuneplan 2013, lokalplan 122 for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj samt en tilhørende sammenfattende miljøredegørelse. På mødet vedtog byrådet desuden en udbygningsaftale. Planerne og den sammenfattende miljøredegørelse er efterfølgende offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. april 2017.

Lokalplan 122 fastlægger først og fremmest bestemmelser om områdets overordnede vejstruktur og afgrænsningen af delområder til boligbyggeri og rekreative formål. Desuden fastlægger planen konkrete bestemmelser om byggeriets omfang, udformning og placering under hensyn til naturen og kulturmiljøet omkring det oprindelige kasernebyggeri i Laanshøj. Herunder sikrer lokalplanen blandt andet, at nybyggeri holder en afstand til spredningskorridoren for markfirben i området.

Klik dig rundt i planerne for området

Kort 2 - Lokalplankort, Laanshøj

Tidsplan

  • December 2015: Byrådet igangsætter ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj
  • Januar – maj 2016: For-debat, borgermøde, forvaltningen behandler høringssvar, indledende dialogmøder
  • Juni 2016: Byrådet behandler høringssvar fra for-debat samt dialogmøder og udstikker rammer for planlægningen
  • Juli – oktober 2016: Udarbejdelse af planforslag, miljørapport, udkast til udbygningsaftale, dialogmøder
  • November 2016: Byrådet godkender planforslag, miljørapport og udkast til udbygningsaftale til offentlig høring
  • 6. februar 2017: Høringsfrist 
  • 2. marts 2017: Dagsorden til Miljø-, Plan- og Teknikudvalget offentliggøres - inkl. ændringsforslag på baggrund af høringssvar
  • 29. marts 2017: Planforslagene, den sammenfattende miljøredegørelse og udbygningsaftalen behandles sammen med ændringsforslagene i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Furesø Byråd og vedtages endeligt
  • 10. april 2017: Kommuneplantillæg 13, Lokalplan 122 og den sammenfattende miljøredegørelse offentliggøres på Furesø Kommunes hjemmeside. Annoncen fremgår af linket til højre

Gældende lokalplaner

Nedenfor kan du finde link til de gældende lokalplaner for Laanshøj. Herunder Lokalplan 72 samt tillæg nr. 1 til Lokalplan 72, Lokalplan 112 og Lokalplan 122..Sidst opdateret 04. december 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.