Farum Nordby

Garnisonsparken
Området Farum Nordby ligger nord for Slangerupvej og består af den tidligere Hjortefarm, Rørmosegård, "Compaq-grunden", Farum Kaserne og det tidligere øvelsesterræn.

Igangværende projekter i Farum Nordby

- Der er fuld gang i boligudviklingen på Farum Kaserne. Der er flere planlagte byggerier for området. Se et kort over udviklingsplanerne nederst på siden.

- Der skal bygges en ny daginstitution på Farum Kaserne, som skal rumme 80 børn i alderen 0-5 år. Institutionen forventes at være klar i løbet af 2018

- Der bygges seniorbofællesskabet Hjortefarmen. Boliger forventes klar i løbet af 2018. Læs mere på bofælleskabets hjemmeside.

- Der planlægges en stiforbindelse mellem Trevang og Farum Kaserne. Stiforbindelsen skal skabe en bedre sammenhæng i området, give adgang til den nye institution fra Trevangsområdet og give en sikker skolestiforbindelse for skolebørn. Anlæg af stien starter op i forbindelse byggeriet af institutionen. 

- Alle vandhuller i Farum Nordby er registreret - Læs mere om naturplejen af vandhullerne i vådområderapporten

Trafikforhold i Farum Nordby

Trafikoplæg har været i høring fra d. 21. feb. til d. 21. marts. Nu går forvaltningen alle høringssvarene igennem.


Sidst opdateret 22. marts 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.