Udvikling af Farum Hovedgade

Farum Hovedgade
Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær - og det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade. Det er udgangspunktet for renoveringen af Farum Hovedgade fra Williams Plads til Hestetangsvej. Arbejdet løber fra juni til december 2017.

Furesø  Byråd vedtog Helhedsplan for Farum Hovedgade i april 2016. Det skete efter to borgermøder og en høring, hvor mange gode idéer og ønsker kom frem. Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade er også et afgørende udgangspunkt for arbejdet, der har fokus på:

  • Hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og 30 km/t på strækningen mellem Farum Gydevej og Hestetangsvej
  • De bløde trafikanter skal prioriteres.
  • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr og beplantning.
  • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned.

Mens arbejdet er i gang

Beboere, erhvervsdrivende og trafikanter i området vil uundgåeligt opleve gener i forbindelse med anlægsarbejdet, men arbejdet deles op, så gaden bliver renoveret i etaper, så generne opleves kortest muligt for den enkelte. Beboere og erhvervsdrivende på Farum Hovedgaden vil løbende blive informeret om arbejdet.

Solskær igennem blade
» Grønt bymiljø og træer på Farum HovedgadeDet grønne bymiljø er båret af beplantning og træer i private haver, i parkerne og på kommunale arealer. I forbindelse med renoveringen vil mange af kommunens træer i Hovedgaden dog blive ryddet. Det skyldes først og fremmest hensynet til...
Vejarbejde,
» Omkørsel og indsatser fra Stationsvej til AkacietorvetDen første etape er strækningen mellem Stationsvej og Akacietorvet. Her er arbejdet igang fra begyndelsen af juni og forventes afsluttet september 2017. Furesø Spildevand A/S lægger samtidig en ny regnvandsledning til vejvand mellem Stationsvej...
Farum Hovedgade
» Bevaringsværdier i Farum HovedgadeTil arbejdet med Farum Hovedgade er gennemført en kortlægning af bevaringsværdige helheder og bygninger i hovedgaden. Kortlægningen er foretaget efter SAVE-metoden (Survey og Architectural Values in the Environment/overvågning af arkitektoniske...
Borgermøde om Farum Hovedgade 9. april 2015
» Hidtidig proces – workshop, dialoggruppe og høringInput fra borgermøder, workshops og dialoggruppe har haft stor indflydelse på strategi og helhedsplan for Farum Hovedgade.
Sidst opdateret 07. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.