Ballerupvej

Ballerupvej skal være en smuk vej. Det skal være trygt for alle at færdes på Ballerupvej og gaden skal være grøn og i harmoni med sin historie og de arealer der ligger omkring.

Første etape er slut og en ny kan begynde

I 2016/2017 blev supercykelstien Værløseruten og det nye midterbed ved byskiltet færdigt. Nu fortsætter forvaltningen med at realisere den helhedsplan som blev udarbejdet for Ballerupvej i 2016.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkendte d. 7. juni, at der skal arbejdes videre med trafiksikkerheden og beplantningen på Ballerupvej. Det betyder helt konkret, at der i 2017 bliver anlagt en chikane mellem Elsevej og Søndergårdsvej, som skal sikre at bilisterne ikke overskrider hastighedsgræsen. Samtidig udskiftes de dårlige træer og træernes vækstbetingelser forbedres. Til allersidst sluttes der af med ny lækker asfalt på hele strækket mellem Hejrebakken og krydset ved Kollekollevej.

Du kan se planen for Ballerupvej i link nederst på siden.

Læs mere om supercykelstien.


Baggrund: plan for Ballerupvej gøres til virkelighed

Furesø Kommune ønsker at forbedre trafikforholdene på Ballerupvej samtidig med at vejens æstetiske værdi øges. Udvalget for Miljø-, Plan og Teknik godkendte i 2016 et skitseprojekt, hvor der lægges vægt på trafiksikkerhed og øget byrumsoplevelse ved hjælp af ny beplantning, belægning mm. Du kan se skitseprojektet ved nedenstående link.

Sidst opdateret 05. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.