Ballerupvej

Ballerupvej skal være en smuk vej. Det skal være trygt for alle at færdes på Ballerupvej og gaden skal være grøn og i harmoni med sin historie og de arealer der ligger omkring.

Nu er anlægsarbejdet i gang

Entreprenørfirmaet Wicotec er i fuld gang med at anlægge supercykelstien Værløseruten. De er ved at være færdige med arbejdet på Ballerupvej og mangler nu kun det sidste slidlag (asfalt) Det bliver lavet sammen med asfaltarbejdet på Fiskebækvej i maj måned.
Læs mere om supercykelstien her.


Skitseplanen for Ballerupvej gøres til virkelighed

Furesø Kommune ønsker at forbedre trafikforholdene på Ballerupvej samtidig med at vejens æstetiske værdi øges. Udvalget for Miljø-, Plan og Teknik godkendte i 2016 et skitseprojekt, hvor der lægges vægt på trafiksikkerhed og øget byrumsoplevelse ved hjælp af ny beplantning, belægning mm. Du kan se skitseprojektet ved nedenstående link.

Hvad sker der nu?

I vinteren 2016/2017 er opført en midterø og udvidede rabatter mellem genbrugspladsen og Hejrebakken. Formålet er, at nedsætte bilisternes hastighed til de tilladte 50 km/t når de når byen. I midterøen er der plantet forskellige planter, som skal give oplevelser hen over året og byde velkommen til byen. Stenskulpturen er udformet af kunster Olav Johannisson, som også har lavet stenene rundt langs Farum Søsti.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket videre med det skitseprojekt og helhedsplanen som var et resultat af borgerinddragelsen i 2016. I juni 2017 bliver det politiske udvalg forelagt en plan for den videre realisering af skitseprojektet for Ballerupvej.

Sidst opdateret 04. maj 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Plan og Byg
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5420

Natur og Miljø
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf. 7235 5325

Vej og Park
Hørmarken 2
3520 Farum
Tlf.: 7235 5355

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Find Center for By og Miljø på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.