Furesømodel for borgerinddragelse

Furesømodellen beskriver de forudsætninger, der skal være til stede for god borgerinddragelse, ligesom den berører den politiske samarbejdsform. Endeligt nævner den en række redskaber, som Furesø særligt vil lægge vægt på.
Du kan også downloade beskrivelsen af furesømodellen for borgerinddragelse i sin helhed her.


» Introduktion til furesømodel for borgerinddragelseHer kan du læse en introduktion til furesømodellen for borgerinddragelse. Grundstenen er det repræsentative demokrati og samtidig bygger samarbejdet med borgerne også på en aktiv inddragelse af interessenter fx foreninger, erhvervsliv m.v...
» Forudsætninger for god borgerinddragelseEn række grundforudsætninger skal være til stede før en borgerinddragelsesproces fungerer optimalt. I modellen peger Furesø Byråd på de forudsætninger, som de mener bør tilstræbes.
» Den Politiske ArbejdsformBorgerinddragelse skal fungere i et godt samarbejde med den politiske arbejdsform. Furesømodellen for borgerinddragelse peger på to nye måder for politisk udvalg og byråd at arbejde på.
» Redskaber til bedre borgerinddragelseEn lang række redskaber kan understøtte inddragelsen af borgerne i udviklingen af Furesø Kommune. I furesømodellen for borgerinddragelse fremhæves tre af disse som hovedelementer. Det betyder ikke, at andre redskaber ikke tages i brug, men...
Sidst opdateret 27. oktober 2017

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)