Erhvervsforside

Netværk og vækst

Netværk og vækst
.. når mennesker mødes!
I et tæt samarbejde mellem erhvervsforeningerne og kommunen skaber vi de nødvendige rum for at mennesker kan mødes!
Det at skabe kontakter mellem mennesker, har stor betydning for erhvervslivets mulighed for at udvikles.

Netværk og vækst i samarbejde med erhvervsforeningerne

Furesø Kommune afholder en række arrangementer hvor formålet er at understøtte det lokale erhvervsliv med viden og netværk. Det sker i tæt samarbejde med erhvervsforeningerne i kommunen.

Nytårskuren

Nytårskuren har til formål at skabe et forum, hvor erhvervsliv, samarbejdspartnere, politikere og forvaltning kan mødes. Vi gør status på året der gik og ser fremad. Vi hylder vore Gazelle virksomheder og slutter naturligvis af med at snakke med hinanden. Se video nederst på siden.

   

Erhvervsforeningerne

Kommunen har nogle meget aktive erhvervsforeninger, som er med til at sætte dagorden for udviklingen og samtidig virker for at styrke sammenholdet blandt deres medlemmer.

Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervsforening er en privat forening, hvis formål er at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø Kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser o.l.
Furesø Erhvervsforeninger afholder en lang række arrangementer herunder meget populære netværksmøder.
Find yderligere information om Furesø Erhvervsforening her

Furesø Industri

FURESØ INDUSTRI arbejder for at forbedre erhvervslivets rammevilkår i Furesø kommune.

FURESØ INDUSTRIS formål er, at varetage virksomheder og grundejeres interesser i alle fælles anliggender

overfor Furesø kommune, andre myndigheder og i alle andre henseender.

FURESØ INDUSTRI beskæftiger sig primært med byplan, miljø, beskæftigelse, erhvervspolitik og indkøbspolitik.
Dette gøres i et tæt samarbejde med kommunen, som vi har et langt og godt samarbejde med
– både på politisk plan og på embedsmandsplan. En af vore mærkesager er afskaffelse af dækningsafgiften.

FURESØ INDUSTRI er repræsenteret i Furesø Erhvervskontaktudvalg, hvor erhvervsforeninger og virksom-
heder mødes med politikere og embedsmænd, for sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet
i Furesø. 
 
Find yderligere information om Furesø Industri her

Farum Bytorv

Farum Bytorv er center med detailhandel og indeholder mange spændende eksklusive butikker.
Find yderligere information om Farum Bytorv her

Værløse Bymidte

Den røde plads i Værløse danner rammen om et stort center for detailhandel og øvrigt erhverv. Mange spændende eksklusive butikker. 
Find yderligere information om Værløse Bymidte her

 

Sidst opdateret 27. september 2017

Kontakt

Erhvervsteam

Erhvervskonsulent
Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)