Erhvervsforside

Fast track-behandling af sygemeldinger

Med de nye forlængelsesregler, nedsat ydelse til medarbejderen samt nedsat refusion til arbejdsgiveren ved jobafklaringsforløb giver en tidlig indsats god mening for alle.

Hurtigere opfølgning på sygemeldinger

Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en længerevarende sygemelding (længere end 8 uger).

 

Anmodes der om fast track-behandling indkalder jobcentret til den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen er modtaget.

Det giver mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redskaber tidligt i forløbet, og det kan i mange tilfælde mindske de menneskelige og økonomiske konsekvenser for virksomhed og medarbejder.

Virksomheder skal anmode om fast track-behandling via NemRefusion. Den sygemeldte medarbejder kan rette direkte henvendelse til jobcentret.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.
Sidst opdateret 05. februar 2019

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

For pressen
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.