Topbillede til fanebladet borger

Ungeindsats

Unge stikker hovederne sammen
Med ønsket om en fremskudt og sammenhængende ungeindsats har Furesø Kommune i 2015 omlagt ungeindsatsen på det organisatoriske og udførende plan. Målet er at samle og udvikle en ungeindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og har et skærpet uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv.

Indsatsen er fysisk placeret i bydelen Farum Midtpunkt, men er til for alle unge i (i aldersgruppen 15-30 år) Furesø Kommune med behov for en ekstra indsats i deres vej til selvforsørgelse og et godt ungdoms- og voksenliv. 

Hvad består indsatsen af?

Den fremskudte og sammenhængende ungeindsats er et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af centre og faggrupper, med fokus på:

• Styrket fokus på lektie- og uddannelsesstøtte, på både folkeskole og gymnasialt niveau
• Inklusion af unge i eksisterende klub og foreningsregi
• Inklusion i ordinære arbejdsmarked, etablering af ordinære fritids- og studiejob
• Styrket fokus på fremskudt sagsbehandling og opsøgende pædagogisk gadeplansindsats
• Metodeudvikling og brugerdreven café og koordination

Det daglige team består af en fritidsjobkonsulent, en fritidsvejleder, en opsøgende medarbejder, en cafémedarbejder og en afdelingsleder.

Den fysiske ramme er indtil videre Ungecaféen (det tidligere Ungehus).

Åbningstider:

Mandag - fredag 15- 20.

Lektiecafé: mandag - fredag 16.30-19.30

Jobcafé: Torsdag 16.00 - 20.00

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lone Beth Hansen, 7235 7870 / 7216 4747 / lbh@furesoe.dk

Ungeindsatsen er organisatorisk placeret i Center for Børn og Voksne. Den daglige ledelse varetages af Lone Beth Hansen fra Center for Børn og Voksne, men den konkrete indsats sker i et samarbejde og ressourcetræk på tværs af Center for Dagtilbud og Skole, Jobcentret, Center for Borgerservice, Kultur og Drift og Center for Børn og Voksne.Sidst opdateret 12. september 2017

Kontakt

Ungehuset
Paltholmterrasserne 1B
3520 Farum
Tlf.: 7235 8948