Topbillede til fanebladet borger

SSP

Hvis du vil i kontakt med SSP (samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi) kan du kontakte Furesø Kommunes SSP-konsulent.

Om SSP-Furesø

Gennem det aktuelle SSP-samarbejde, finder man en række forskellige faggrupper, der arbejder sammen om at forebygge kriminalitet, mistrivsel og misbrug blandt de større børn og unge.

SSP-Furesø er et lokalt samarbejde mellem Socialforvaltningen, (Center for Børn & familie), Skolerne (Center for Skole og dagtilbud), Kultur- og Fritidsforvaltningen, Jobcenter & Ydelse, Kriminalforsorgen samt Nordsjællands Politi.

SSP's mål er at forebygge mistrivsel og risikoadfærd blandt de større børn og unge, i forhold til kriminalitet, misbrug eller anden utilsigtet adfærd i alderen 13-25 år. Intentionerne er at medvirke til at nedbringe antallet af unge i alderen 13-25 år, der begår alvorlig kriminalitet eller etablere sig i uhensigtsmæssige grupperinger. I Furesø Kommune er SSP+ samarbejde, målrettet unge mellem18-25 år, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet og har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet og mistrivsel.

SSP-Furesø arbejder ud fra fire forskellige indsatstyper:

Individorienterede indsatser
- Enkeltsagskoncept for den enkelte unge i alderen 13-18 år der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet
- SSP+ indsats for voksne i alderen 18-25 år

Indsatser for grupper
- Lokal indsats for kriminelle/kriminalitetstruede ungegrupperinger i alderen 13-18 år
- Indsatser rettet mod grupper af 18-25 årige

Generelle indsatser
- Boligsociale indsatser på tværs, med konkrete forebyggende indsatser og tiltag (f.eks. ved kampagner og aktuelle beskæftigelsestiltag)

- Tværfaglige og tværsektorielle indsatser:

- Samarbejde med andre aktører, samarbejdspartnere hvor der er fælles snitflader og som har kontakt til unge i målgruppen.

Beredskab

- Gadeplanteamet - opsøgende medarbejdere

- Konfliktmægling mellem grupperinger, enkeltpersoner eller i forhold til øvrige konfliktsituationer 
- Lokale og bydækkende akutindsatser ved uroligheder der involverer unge.

 

Tip SSP om utrygge oplevelser

I app’en "Furesø Borgertip" kan du nu tippe kommunens SSP-konsulent om episoder, hvor du har følt dig utryg. Det kan for eksempel være en gruppe unge, som har opført sig højrøstet eller uhensigtsmæssigt. Med afsæt i dit tip kan SSP-konsulenten tage en snak med de unge eller fokusere på et særligt område. En kriminel handling skal til enhver tid fortsat anmeldes til politiet på 114 eller 112, hvis det er akut.

Furesøs SSP-konsulent tager sig blandt andet af det opsøgende gadeplansarbejde. SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, og arbejdet drejer sig grundlæggende om at hjælpe børn og unge til at trives og forebygge kriminalitet og beslægtede problemstillinger.

 

Hent Furesø Borgertip til din smartphone via furesoe.dk/borgertip.

 

 

 

Sidst opdateret 16. maj 2018

Kontakt

SSP og konfliktmægling

SSP-konsulent
Khalil Ahmed
Tlf. 72164396