Topbillede til fanebladet borger

Ung i Furesø

Glade kontorelever
Furesø Ungeråd, Ungerådgivningen, Ungeindsats, Fritidsvejledning, Ungdomsskole, SSP, uddannelsesvejledning, højskoleophold, legitimations- og uddannelseskort

Ungekulturhuset i Furesø
» Ungekulturhuset i Furesø KommuneFuresø Kommune har et ungekulturhus. Huset er skabt af unge og er for alle unge i alderen 15-24 år, som bor i kommunen
Logo
» Furesø UngerådFuresø Kommunes Ungeråd skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner fx ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune. Byrådet har i perioden 2014-2017 afsat 30.000 kr. årligt til drift af ungerådet.
Fire unge drenge står i en rundkreds med armene om hinanden
» UngerådgivningenEr et gratis tilbud til unge, forældre, lærere, pædagoger og andre som er i kontakt med unge i Furesø.
Unge stikker hovederne sammen
» UngeindsatsMed ønsket om en fremskudt og sammenhængende ungeindsats har Furesø Kommune i 2015 omlagt ungeindsatsen på det organisatoriske og udførende plan. Målet er at samle og udvikle en ungeindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte unges behov...
Fritidsvejledere
» Furesø FritidsvejledningFuresø Fritidsvejledning (FV) har til formål at støtte børn og unge, som er bosat i Furesø Kommune, til at blive en del af kommunens aktive fritidsliv
Teenagere i ramme
» Ungdommens UddannelsesvejledningUngdommens Uddannelses-vejledning (UU-Sjælsø) er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år.
ID
» Id-kort til unge over 16 årHvis du er 16 år eller derover, kan du få udstedt et legitimationskort hos Ungdomsskolen i Farum
Sidst opdateret 23. september 2016

Relevante links