Topbillede til fanebladet borger

Erhvervet hjerneskade

Hverdagen med demens kan være vanskelig
sø og bænk
Hvis man selv eller en pårørende bliver ramt af en hjerneskade, berører det hele familien. De indbyrdes roller og relationer ændres, forventningerne til hinanden skal justeres, og man skal opbygge en helt ny hverdag, der typisk kræver større planlægning og struktur.

En hjerneskade kan opstå som følge af f.eks. en blodprop, en tumor i hjernen, en hjerneblødning, et traume i hovedet eller iltmangel. Følgerne af en hjerneskade kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner i hovedet:

• Der kan komme fysiske følger som f.eks. lammelser, balanceproblemer og udtrætning
• Der kan opstå sproglige problemer som f.eks. afasi eller problemer med at finde ordene
• Den ramtes adfærd kan ændres, f.eks. kan man glemme aftaler, og tanker og tale kan køre i ring, personligheden kan forandre sig, og den ramte kan miste sin indføling eller blive "kortluntet"
• De kognitive funktioner kan blive påvirket, og den ramte kan f.eks. få problemer med planlægning og problemløsning, svært ved at orientere sig i tid og sted eller hukommelsesproblemer.

Nogle følger vil være synlige, mens andre er mindre synlige for omverdenen. Ofte kan det være de usynlige følger, der volder flest problemer i forhold til omgivelserne. Nogle rammes forholdsvis let, så de efter en tid fungerer næsten som før, mens andre må leve med varige følger.

Genoptræning

I Genoptræningscenteret i Furesø Kommune tilbydes borgere med erhvervet hjerneskade genoptræning, vedligeholdende træning og vejledning ved fysioterapeut og/eller ergoterapeut efter henvisning/vurdering. For hver borger tilrettelægges et tilbud individuelt eller på hold.

Hjerneskadekoordinator

Furesø Kommunes hjerneskadekoordinator er involveret i koordineringen af rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade – hovedsagligt de mere komplicerede skader. Borgere med en erhvervet hjerneskade, pårørende og praktiserende læger er velkomne til at kontakte hjerneskadekoordinatoren, hvis der er noget de vil have drøftet på 7235 5621.

Foreninger og andre relevante links

Der findes flere organisationer inden for hjerneskadeområdet, og på internettet er der mange muligheder for at søge information om hjerneskader, bl.a.:

Hjerneskadeforeningen, som er en landsdækkende, uafhængig, brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier.
Hjerneskadeforeningen har lokalforeninger over hele landet, og er repræsenteret i samtlige kommuner.
www.hjerneskadet.dk

Hjernesagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede. Hjernesagen arbejder blandt andet for at forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte og bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.
www.hjernesagen.dk

Servicestyrelsen, hvor man finder faglig viden og artikler om hjerneskader.
www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade

Sidst opdateret 24. maj 2018

Kontakt

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.