Topbillede til fanebladet borger

Hjælpemidler

Mand i kørestol
Du kan få støtte til hjælpemidler og boligændring, hvis din funktionsevne er varigt nedsat fysisk eller psykisk, og det er en følge af handicap, invaliditet eller kronisk sygdom. Hjælpemidlet skal afhjælpe funktionsnedsættelsen.

Har du brug for hjælpemidler i en kortere periode efter indlæggelse på sygehus, er det sygehuset, der låner dig et hjælpemiddel. Du skal selv kontakte sygehuset for lån af hjælpemiddel.

Visitationen vil ved et besøg foretage en individuel vurdering, og vurdere om du er berettiget til at låne et hjælpemiddel.

Forudsætninger for lån eller støtte til hjælpemiddel

  • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • At hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • At hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne passe et job
  • At hjælpemidlet ikke er at betragte som almindeligt indbo
  • At hjælpemidlet ikke er et behandlingsredskab.

Vær opmærksom på at du selv står for den almindelige drift og vedligeholdelse af dit hjælpemiddel. Du kan læse om vedligeholdelse og reparation af hjælpemidler nedenfor.

Ved akutte behov i forbindelse med allerede bevilligede hjælpemiddel skal du kontakte Visitationen på 7235 5630

Hvordan søger du? Du har to muligheder

Husk du skal altid søge om hjælpemidlet/forbrugsgodet, inden du anskaffer det.

Ved genbrugshjælpemidler eller boligændringer vil du få besøg af en visitator, der sammen med dig vurderer behovet og hvilket hjælpemiddel, der er bedst egnet.

Genbrugshjælpemidler udlånes fra hjælpemiddeldepotet og skal leveres tilbage, når du ikke længere har behov for det.

Via punktet selvbetjening øverst på siden, kan du finde en ansøgningsblanket, der skal sendes til Visitationen, Furesø Kommune.

 

Kvalitetsstandard

Her kan du læse Furesø Kommunes kvalitetsstandard for hjælpemidler mv.

Sidst opdateret 26. marts 2018

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak