Topbillede til fanebladet borger

Hvad skal jeg gøre?

Er du flyttet for nylig? Er du ikke længere enlig? Har du fået lønforhøjelse? Har du arvet? Har du fået job? Der er mange ting, der kan have betydning for dine ydelser.

Du har pligt til at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om, at de ydelser, du modtager, er rigtige. Det er jo kun dig, der ved, om dine personlige forhold er ændret.

Vi vil naturligvis hjælpe dig med at afklare din situation. Det handler nemlig ikke om at forfølge borgere, der lovligt modtager offentlige ydelser. Det handler om, at du som borger får de ydelser, du er berettiget til.

Oplysningspligt

Du har pligt til at oplyse ændringer i ethvert forhold, der har betydning for udbetaling af dine ydelser, herunder også ændringer i din ægtefælle/samlevers økonomiske forhold. Det kan f.eks. være:

  • start af arbejde eller åbning af virksomhed
  • uddannelsesstart
  • modtager anden indtægt f.eks. arv, gevinster, arbejde, sygedagpenge og arbejdsløshedsunderstøttelse
  • ændringer i sammenlivsforhold
  • ændringer i boligudgifter f.eks., hvis du får en lejer eller en der dele boligen med dig
  • ferier, udenlandsrejser m.m.

Manglende overholdelse af oplysningspligten

Giver du forkerte oplysninger eller lade være med at give oplysninger, kan det medføre, at hjælpen bliver gjort tilbagebetalingspligtig og/eller du bliver politianmeldt for snyd med sociale ydelser.

 

Sidst opdateret 22. december 2017

Kontakt

Team Betaling

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)