Topbillede til fanebladet borger

Om ejendomsskatter

Ejendomsskatter (grundskyld) beregnes af kommunen ud fra værdien af din grund.

Ejendomsskattebilletten

Ejendomsskattebilletten indeholder:

  • Grundskyld til kommunen
  • Eventuel dækningsafgift for erhvervsejendomme
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Eventuelt skorstensfejerbidrag

Grundskyld til kommunen bliver beregnet af grundværdien eller grundskatteloftværdien (den laveste af de to). Begge beløb står på din ejendomsskattebillet.

Ejendomsskatten forfalder til betaling den 1. januar og 1. juli, eller første bankdag herefter.

Grundskyldpromillen for år 2017 er 21,5‰. Dækningspromillen for år 2017 er 6,0 ‰.

Loft over stigning i grundskyld

Folketinget har vedtaget en lov om loft over det grundlag, som bliver benyttet til at beregne grundskylden. Den gælder fra og med år 2003.

Stigningsprocenten bliver hvert år meddelt til kommunerne. Den beregnes som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 %, dog maksimum 7 %. For 2017 er stigningsloftet 5,5 %.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat fremgår ikke af ejendomsskattebilletten. Den kan du se på din på forskuds- eller årsopgørelse. Har du spørgsmål, skal du kontakt SKAT. Se yderligere oplysninger på SKATs hjemmeside.

Ejendomsvurderingen

Ejendomsvurderingen bliver foretaget af SKAT. Du skal derfor kontakte SKAT - se yderligere oplysninger på SKATs hjemmeside.

En eventuel klage over din vurdering bliver behandlet af SKAT. Efter SKAT har vurderet sagen, sender de den nye vurdering til kommunen. Kommunen laver en beregning ud fra SKATs oplysninger, hvorefter vi udbetaler eller opkræver ejendomsskat, alt efter hvad beregningen viser.

Du kan læse mere om ejendomsvurdering på SKAT's hjemmeside.

Køb/salg af ejendom

Sælger du din ejendom, skal du ikke videregive din ejendomsskattebillet til køber. Køber vil automatisk modtage sin egen ejendomsskattebillet og indbetalingskort fra kommunen.

Har du betalt for sent?

Det kan betale sig, at betale til tiden. Betaler du senere end sidste rettidig indbetalingsdato, tilskrives der renter med 0,5 % (2016) pr. påbegyndte måned, fra forfaldsdatoen. Dertil kommer et gebyr på 250 kr. pr. rykkerskrivelse.

Vær opmærksom på, at du ikke modtager en særskilt opkrævning på skyldige renter og gebyr. Skyldige renter og gebyr vil blive modregnet i en eventuel overskydende skat eller overført til næste års ejendomsskattebillet.

Takster

Øvrige tømninger

Takst Beløb
Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.839 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning (tokammer)

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning (etkammer): 1.188 kr.

Samlet pris: 3.027 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til genanvendelige materialer (herunder fælles glas- og papirkuber, papcontainer samt to-kammerbeholdere til glas/papir og metal/glas), 14 kr. til
farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.839 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning (tokammer)

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning (etkammer): 594 kr.

Samlet pris:  2.433 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til genanvendelige materialer (herunder glas- og papirkuber, papcontainer samt to-kammerbeholdere til glas/papir og metal/glas), 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.839 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.069 kr.

190 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 535 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.832 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 916 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); ugetømning: 2.280 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); 14-dages tømning: 1.140 kr.

400 l minicontainer; ugetømning2.688 kr.

400 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.344 kr.

660 l minicontainer; ugetømning: 3.919 kr.

660 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.960 kr.

660 l minicontainer; 2 tømninger pr. uge: 7.838 kr.

660 l minicontainer; 3 tømninger pr. uge: 11.757 kr.

800 l minicontainer; ugetømning: 4.329 kr.

800 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.886 kr.

6 m3 container: 22.852 kr.

8 m3 container: 26.460 kr.

8 m3 container: 2 tømninger per uge: 56.572 kr.

10 m3 container: 31.872 kr.

12 m3 container: 43.344 kr.

12 m3 container dobbelttømning: 86.688 kr.

16 m3 container: 45.704 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 23.868 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge: 47.736 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 124 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 75 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 100 kr.

Leje af vip-container pr. måned: 250 kr.

Ekstra tømning; 140-370 l: 75 kr.

Ekstra tømning; 400-1000 l: 100 kr.

 

Haveaffald

Takst Beløb
Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11)Pr. bolig 607 kr. inkl. moms
FlishugningLørdag - søndag (pr. time): 945 kr.

Rotter

Takst Beløb
Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,030 kr.

Sidst opdateret 14. juni 2017

Kontakt

Team Betaling

Tlf. 7235 4097       

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)