Topbillede til fanebladet borger

Lån til stigning i grundskyld (indefrysningsordningen)

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020.

Regeringens Boligudspil

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, får du indefrosset stigningen. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Hvis du er omfattet af ordningen, fremgår lånebeløbet af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Andet relevant

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler Ejendomsværdiskat. Erhvervsejendomme og ejendomme der er ejet af et CVR-nummer er ikke omfattet af ordningen.

Kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020.
Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Det er den enkelte ejer, der hæfter personligt for gælden.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.

Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du modtager en årsopgørelse pr. 31.12.2018 i januar 2019. Det indefrosne beløb for 2019 fremgår af skattebilletten 2019.

Fra 2021 kommer en permanent ordning, der er valgfri.

 

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside her

Lov 278 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love er vedtaget den 17. april 2018. Du finder loven ved at klikke her.

Sidst opdateret 22. november 2018

Kontakt

Team Betaling

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)