Topbillede til fanebladet borger

Feriekort

Feriekalender
FerieKonto modtager indbetalinger fra arbejdsgiverne og sørger for udbetaling, når lønmodtagerne holder ferie.

Hvem underskriver dit feriebevis?

Er du i arbejde, skal du selv skrive under på, at du holder ferie, som angivet på feriebeviset. 

Vær opmærksom på, at når man som lønmodtager underskriver sit feriebevis, er det samtidig en erklæring om, at man faktisk holder sin ferie, og at man ikke modtager overførselsindkomster for samme periode.

Er du arbejdsledig og får du overførselsindkomst, skal dit feriebevis stadig underskrives af din a-kasse eller din bopælskommune.

Udbetaling af feriepenge

Du kan tidligst få udbetalt dine feriepenge, en måned før ferien begynder. 

Bor du i Danmark, eller er du udrejst fra Danmark, udbetaler FerieKonto dine feriepenge til din NemKonto. Du kan kun rette kontonummeret hos dit pengeinstitut. Du kan ikke påføre kontonummer på feriebeviset.

Yderligere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Ydelseskontoret.
Sidst opdateret 30. april 2018

Kontakt

Ydelse

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5010
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Kontanthjælp/enkeltydelse
T
lf.: 7235 5010

Sygedagpenge
Tlf.: 7235 5025 
Skriv til os via Digital Post
 (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Åbnings- og telefontider
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag           kl. 10-17