Topbillede til fanebladet borger

Særlige beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Erhvervsservice i top
På denne side kan du finde oplysninger om, hvilke muligheder der er for uddannelse,
arbejde og andre aktivitets- og samværstilbud.
Åbning af Fontænehuset
» Fontænehuset Furesø - et anderledes klubhusFontænehuset er et arbejdsrettet dagtilbud for borgere med psykiske lidelser, hvor det handler om at møde den enkelte på dennes banehalvdel. Med et arbejdsorienteret dagprogram, uddannelse og støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet...
Klasseundervisning
» Undervisningstilbud til borgere med fysisk/psykisk handicapFuresø Kommune tilbyder undervisning til borgere med fysisk eller psykisk handicap. Herunder ungdomsuddannelse og kompenserende specialundervisning.
Energirenovering
» Beskyttet beskæftigelseBeskyttet beskæftigelse er en mulighed for Personer mellem 18-65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet...
Ungevenner
» Beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbudFuresø Kommune har forskellige beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.
Sidst opdateret 12. juni 2014

Kontakt

Voksenhandicap

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)