Topbillede til fanebladet borger

Børn og handicap

Lille pige på bold
Du kan her læse om betingelserne for at få bevilliget merudgiftsydelse efter servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, hvilke oplysninger vi skal bruge fra dig og de faglige overvejelser, der indgår i vurderingen af din ansøgning eller opfølgningen af din ydelse.

Vejlednings- og beregningskataloget herunder indeholder også vores vejledende takster for normalforbrug, oversigt over priser, som vi tager udgangspunkt i, når vi skal vurdere behovet for merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste samt typiske merudgifter for udvalgte områder.

 

Taksterne er vejledende, og vi anvender dem alene som retningslinjer i vores sagsbehandling. Det er derfor vigtigt, at du gør os opmærksom på forhold i din familie eller hos dit barn, som skal indgå i vores vurdering af dit behov.

 

Det er ikke muligt at fastsætte vejledende takster for al ting, da der i sagsbehandlingen altid sker en konkret og individuel vurdering af dine og dit barns forhold. Men vi udvikler hele tiden vores vejledende takster, og de vil derfor løbende blive opdateret.

Sidst opdateret 26. maj 2016

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Skriv til os via Digital Post

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Find Visitationen på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.