Topbillede til fanebladet borger

Hvad gør jeg med mit haveaffald?

Havearbejde
Du kan aflevere haveaffald på genbrugsstationen, kompostere det eller melde dig til haveaffaldsordningen. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt.

Haveaffaldsordning

Vi henter haveaffald onsdag i lige uger fra den 1. april til den 30. november hos de husstande, der er tilmeldt ordningen. Dog henter vi ikke haveaffald hos boligselskaber.

Her kan du melde dig til haveaffaldsordningen. Tilmeldingen gælder hele sæsonen, et år ad gangen, uanset hvornår på sæsonen du melder dig til.

Haveaffald hentes i godkendte 140-240 liters plastbeholdere på hjul, papirsække eller bundtede grene udskåret i stykker på højst en meter. Affaldet skal placeres ved skel ud til fortov/kørebane inden kl. 6 på afhentningsdagen. Vi henter højst fire enheder pr. gang. Plastbeholdere, papirsække og grenbundter tæller hver som en enhed. Ordningen omfatter ikke jord og sten og hjemmekomposteret haveaffald.

Du kan købe godkendte plastbeholdere og papirsækkes i byggemarkeder. Plastbeholdere skal være forsynet med nummeret EN 840-1 som tegn på, at de lever op til standarderne. Du må ikke bruge plastiksække, da de ødelægger komposten.

Gebyr for haveaffaldsordningen opkræves på ejendomsskattebilletten og betales via 1. rate forbrugsafgifter det følgende år. Når du betaler din regning, gælder det altså for det år, der er gået. Der er ingen reduktion i prisen ved af- og tilmelding i løbet af sæsonen. Du kan se taksterne nederst på siden.

Genbrugsstationer

Du kan aflevere haveaffald på Farum Genbrugsstation, Gammelgårdsvej 79 alle dage kl. 10-18 og Værløse Genbrugsstation, Ballerupvej 75 alle dage kl. 12-19. Der er enkelte undtagelser i åbningstiden, se mere her.

Kompostering

Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan byrådet nedlægge forbud mod kompostering på den pågældende ejendom.

Afbrænding

Du må ikke brænde haveaffald i Furesø Kommune.

Flishugning

Grundejerforeninger kan leje en flishugningsmaskine på Driftsgården lørdag og søndag. Du kan se prisen nederst på siden.


Takster

Haveaffald

Takst Beløb
Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11)Pr. bolig 607 kr. inkl. moms
FlishugningLørdag - søndag (pr. time): 9456 kr.
Sidst opdateret 15. juli 2016

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til
kundeservice@vestfor.dk

www.vestfor.dk


Relevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.