Topbillede til fanebladet borger

Genbrugsstationer i Furesø kommune

Genbrugscontainer
Det er ikke tilladt at fjerne genstande fra genbrugsstationerne
Genbrugsstationerne modtager affald, haveaffald og genanvendelige materialer. Der er adgang med person-/varebil på maks. 3.500 kg ekskl. hænger.

Genbrugsstationen, Gammelgårdsvej 79 i Farum

har åbent hver dag kl. 10.00 – 18.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar.

Her kan du også aflevere genbrugsting til Spejdernes Genbrug.

Genbrugsstationen, Ballerupvej 75 i Værløse

har åbent hver dag kl. 12.00 - 19.00 med undtagelse af den 24., 25., 26. og 31. december og den 1. januar.

Erhvervsaffald

Fra den 1. januar 2012 gælder der nye regler for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Hvad kan jeg aflevere på genbrugsstationen?

Affald og genanvendelige materialer skal ved afleveringen sorteres i følgende nummererede fraktioner:

01 Metal

04 Mursten, tegl, gasbeton

05 Døre og vinduesrammer med klart glas

06 Køleskabe, frysere

07 Jord, ler, grus

08 Beton, sten, terrazzo, marmor

09 Haveaffald (max. 1 m)

11 Flasker og husholdningsglas

12 Aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, kuverter, brevpapir

13 Tøj, sko

18 PVC til genanvendelse (hård PVC)

19 Trærødder, stød (max. 1,5 m)

20 Autodæk med og uden fælge

21 Plastfolie (f.eks. indkøbsposer og plastsække)

22 Gips

23 Kabelskrot

25 Plastdunke (rene og skyllede)

28 Pap, karton

30 TV- og computerskærme

31 Radio og video

32 Små el-husholdningsapparater (legetøj, værktøj, køkkenudstyr)

33 IT- og teleudstyr

40 Springmadrasser, fjedermøbler

41 Stort brændbart (min. 1 m)

42 Småt brændbart (max. 1 m), plast, gulvtæpper (fri længde)

60 Mørtel, porcelæn, keramik, gips, spejle

62 Tagpap, asfalt, mineraluld, imprægneret træ, ikke genanvendeligt PVC

64 Eternit

80 Farligt affald (olie, kemikalier, batterier, akkumulatorer, kviksølv, pesticider, maling)

81 Lysstofrør, sparepærer

Affaldet skal sorteres og placeres i henhold til skiltningen og/eller opsynets vejledning. Farligt affald skal afleveres til opsynet i forsvarligt lukket emballage med oplysning om indhold.


Sidst opdateret 26. januar 2017

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 53 73
E-mail: driftsgd@furesoe.dk

Find Driftsgården på Krak

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.