Topbillede til fanebladet borger

Farligt affald

Foto: Colourbox
Farligt affald er f.eks. rester af maling, olie og kemikalier. Farligt affald må ikke komme i skraldespanden eller blandes med andet affald, men skal afleveres på genbrugsstationen.

Olie- og kemikalierester

Olie- og kemikalierester skal afleveres på genbrugsstationen.

Affaldet skal afleveres i egnet og tæt emballage - helst den originale emballage – eller med tydelig mærkning, hvis affaldet afleveres i en anden beholder.

Batterier

Du kan aflevere dine batterier på genbrugsstationen eller i batteribeholdere rundt omkring i kommunen. Du kan også få hentet dine batterier sammen med dagrenovationen ved at lægge batterierne i en klar plastpose på låget af din skraldespand (kun enfamilieboliger). Hvis du bor i etagebolig, så spørg din vicevært. 

Læs mere om batterier her.

Elektronikaffald

Elektronik kan indeholde mange miljøskadelige stoffer, og du må derfor ikke smide dit elektronikaffald i skraldespanden. Aflever det i stedet på genbrugsstationen. Større ting kan afleveres til kommunens storskraldsordning. Alle kasserede produkter, der er forsynet med ledning eller indeholder batterier, skal bortskaffes som elektronikaffald. Vær opmærksom på, at kasserede lysstofrør og sparepærer også er elektronikaffald. Som en hjælp er produkter, der er solgt efter 13. august 2005, mærket med en overkrydset skraldespand.

Asbestaffald

Asbestaffald skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. Mindre mængder ikke-støvende asbestaffald (f.eks. hele tagplader) kan afleveres på kommunens genbrugsstationer, mens større mængder skal afleveres på et modtageanlæg for asbest. Center for By og Miljø kan anvise affaldet til et bestemt modtageanlæg, som du har pligt til at benytte.

Hvis du som borger har et firma til at bortskaffe asbestaffald fra din ejendom, skal affaldet anmeldes til kommunen i henhold til reglerne i kommunens regulativ for erhvervsaffald. Det kan du læse mere om under Erhvervsaffald.

Hvilke eternitplader indeholder asbest?

Asbesttage findes overvejende i 2 typer: De velkendte bølge-eternitplader og de mindre anvendte skifer-eternit.
Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra,

  • at eternittage produceret før 1984 indeholder asbest
  • at eternittage produceret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest
  • at eternittage produceret efter 1988 er asbestfrie.

Man kan få sikkerhed ved at se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer på 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.


Sidst opdateret 14. september 2016

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

eller skriv til Vestforbrænding via dette link.

www.vestfor.dk

Relevante links