Topbillede til fanebladet borger

Er du bekymret for et barn eller en ung?

Dreng ved vindue
Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år i Furesø Kommune, så har du pligt til at underrette Center for Børn og Voksne.

Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år

Er du bekymret for et barn eller en ung - kan du underrette din bekymring online til Familierådgivningen i Furesø Kommune. Du vælger selv, om du vil være anonym.

Følg et af de to links herunder:

Underretning om udsatte børn/unge (Ikke-anonym)

Underretning om udsatte børn/unge (anonym) 

Alle underretninger sendes til: underretning@furesoe.dk

Du skal selvfølgelig være opmærksom på, at det er en alvorlig sag at lave en underretning. Og at det er strafbart at indgive falske oplysninger.

Furesø Kommunes beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Herunder finder du Furesø Kommunes skriftlige beredskab og handlevejledninger i forbindelse med mistanke eller viden om, at børn og unge har været udsat for overgreb. Overgreb omfatter i denne forbindelse seksuelle overgreb samt fysisk og psykisk vold, og beredskabet henvender sig til alle professionelle, der har direkte kontakt med børn og unge under 18 år.

Beredskabet skal på den ene side hjælpe os med at forebygge og opspore overgreb så tidligt som muligt og på den anden side give os klare anvisninger om handlemuligheder og handlepligt, når vi får mistanke eller viden om overgreb. Beredskabet skal formidle viden om tegn og signaler på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for vold eller seksuelle overgreb, og endelig skal det fremme en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb.

Du finder det skriftlige beredskab ved at følge nedenstående link:

Beredskab og handlevejledninger ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

 

Sidst opdateret 25. februar 2019

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen