Topbillede til fanebladet borger

Tidlig opsporing og tidlig indsats

tegning hus og familie
Børn udvikler sig hver dag i de sammenhænge, de deltager i. Forskning viser, at når børn har behov for ekstra opmærksomhed eller støtte for at trives, er det af stor betydning, at dette sker så tidligt som muligt.

Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære med afsæt i deres individuelle forudsætninger og som del af sociale fællesskaber. (Fra Furesø Kommunes ”Børne- og Ungepolitik”.)

Som det fremgår af Furesø Kommunes fælles børne- og ungepolitik, har det høj prioritet i det daglige arbejde med børnene i Furesø Kommune, at de trives og udvikler sig.

Derfor arbejder sundhedsplejen, dagplejen og daginstitutionerne i Furesø Kommune med modellen "Tidlig opsporing". Gennem model ”Tidlig opsporing” arbejder vi systematisk med faglige trivselsvurderinger, fordi vi ønsker at sikre børnenes trivsel og udvikling gennem indsatser i børnenes læringsmiljø. Derudover bliver der i samarbejde med forældrene udarbejdet et overgangsskema som forberedelse til børnenes overgange fra hjemmet til dagtilbud eller dagtilbud til skole.  

 

Børn leger teater
» TrivselsvurderingenEt væsentligt element i model for "Tidlig opsporing" er løbende trivselsvurderinger, foretaget af fagpersoner tæt på børnene.
Børn leger i sandkasse
» Overgang til dagpleje, daginstitution eller FFODet har stor betydning for alle børn, at de oplever overgange til en ny dagligdag så positivt som muligt.
To mænd med talebobler
» Er du bekymret for dit barn?Tag kontakt til sundhedsplejen eller daginstitutionen hvis du er bekymret for dit barns trivsel.
Sidst opdateret 01. juni 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen