Topbillede til fanebladet borger

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning - lektecafé på Farum Bibliotek
Nu kan du tilmelde dit barn til modersmålsundervisning for skoleåret 2017 - 2018. Tilmeldingen skal sendes til Center for Dagtilbud og Skole.

Furesø Kommune tilbyder modersmålsundervisning i tyrkisk i skoleåret 2017 – 2018.

  • Der tilbydes 2 lektioner om ugen
  • Tilbuddet gælder elever i 0. – 4. klasse
  • Mindst en forælder er statsborger i et land, hvor det pågældende sprog er nationalsprog
  • Sproget skal tales aktivt i hjemmet
  • Når barnet er tilmeldt undervisningen, er den bindende for hele skoleåret
  • Der er mødepligt til undervisningen
  • Furesø Kommune betaler ikke for befordring til og fra denne undervisning.

På baggrund af det samlede antal tilmeldinger og fordelingen på modersmål vil det blive besluttet, hvor og hvornår undervisningen oprettes. Det kan ikke på forhånd garanteres, at alle ønsker om modersmålsundervisning kan imødekommes.

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler kompetencer til at kommunikere på modersmålet både mundtligt og skriftligt. Desuden skal de udvikle deres sproglige bevidsthed med udgangspunkt i, at de anvender to sprog i det daglige.

Udfyld tilmeldingsskemaet nederst på siden og vedhæft det som Digital Post. Du finder et link til Digital Post i øverste højre hjørne.

Tilmeldingsfristen er den 12. juni 2017

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning tilbydes i henhold til gældende bekendtgørelse nr. 618 af 22. juli 2002 om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland.

Det betyder, at undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde tilbydes modersmålsundervisning. Herudover tilbydes undervisningen til undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog.

Tilmelding til undervisningen sker for et skoleår ad gangen ved tilmelding til Center for Dagtilbud og Skole. Udfyld tilmeldingsskemaet nederst på siden og vedhæft det som Digital Post. Du finder et link til Digital Post i øverste højre hjørne.

Tilmeldingsfristen er den 5. juni 2017.
Sidst opdateret 15. juni 2017

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)