Topbillede til fanebladet borger

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning - lektecafé på Farum Bibliotek
Børn i 0-9. klasse, med et andet modersmål end dansk, kan modtage modersmålsundervisning. Vi tilbyder gratis modersmålsundervisning til tosprogede børn, der bor i Furesø Kommune. Barnet kan kun modtage modersmålsundervisning i ét sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet.

Modersmålsundervisning tilbydes i henhold til gældende bekendtgørelse nr. 618 af 22. juli 2002 om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland.

Det betyder, at undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde tilbydes modersmålsundervisning. Herudover tilbydes undervisningen til undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog.

Der etableres ikke modersmålsundervisning i Furesø Kommune, men eleven tilbydes undervisning i København eller Gentofte, hvis der oprettes hold i det pågældende sprog.

Undervisningen er frivillig, men når eleven er tilmeldt, er der mødepligt. Furesø Kommune betaler for befordring til og fra undervisningen efter gældende regler.

Tilmelding til modersmålsundervisning

Du skal kontakte skoleadministrationen på den skole dit barn er indskrevet. Skoleadministrationen giver dig et skema, du skal udfylde og underskrive. Du kan også hente skemaet her på siden.

Tilmeldingsfrist er senest torsdag den 21. juni 2018 kl. 12.00.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Konsulent for Tosprogede, Trine Bæk Reedtz i Center for Dagtilbud og Skole, e-mail: tbr1@furesoe.dk. Du kan også ringe på telefon 7216 4887 på hverdage mellem kl. 10.00 - 11.30.


Sidst opdateret 23. maj 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)