Topbillede til fanebladet borger

Rammer for kommunalt tilsyn i dagtilbud

boern og personale snobroed
Snobrød i Hareskov FFO
Af Dagtilbudslovens § 5 fremgår det, at kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud i kommunen.

Tilsyn med dagtilbud

I Furesø Kommune har Byrådet uddelegeret ansvaret for tilsyn med dagtilbud til Center for Dagtilbud og Skole. Tilsynet omfatter:

  • kommunale områdeinstitutioner
  • den kommunale dagpleje
  • selvejende daginstitutioner
  • private daginstitutioner

Det pædagogiske tilsyn udføres af en pædagogisk konsulent, der ikke har et ledelsesansvar for dagtilbuddene. Derudover står Kommunale Ejendomme for sikkerhedstilsyn med både bygning og legeplads. Sundhedsplejen gennemfører et hygiejnetilsyn, og Økonomiforvaltningen fører tilsyn med dagtilbuddenes forvaltning af økonomien.

Tilsynet har både en kontroldimension og en udviklingsorienteret dimension. Kontrol af om dagtilbuddet lever op til de stillede krav i Dagtilbudsloven, indfrier de kommunale mål og indsatsområder og lever op til det kommunale serviceniveau. Udviklingsdimensionen er central i den fælles opsamling af de anmeldte tilsynsbesøg, der indgår som input til Børne- og Skoleudvalgets beslutning om kommende indsatsområder, og som indgår i forvaltningens strategiske overvejelser om fremtidige udviklingsbehov og fælles indsatser.

Sidst opdateret 02. februar 2016

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)