Topbillede til fanebladet borger

Tryghed i skoler og institutioner

Indbrudstyv - maskeret og med lommelygte
En række af Furesøs institutioner har været plaget af indbrud og hærværk. Derfor sætter Kommunen videoovervågning op som en præventiv foranstaltning for at forhindre indbrud og give medarbejdere og brugere større tryghed i hverdagen.

Hvorfor skal der videoovervåges?

Målet er, at alle kommunens bygninger og arbejdspladser skal sikres, så brugerne og de ansatte er trygge, når de er i bygningen, og når de møder dagen efter. Derfor opsætter vi mobile videoovervågningsanlæg på kommunens bygninger i forskellige perioder i løbet af året.

Ved strafbare hændelser kan videoovervågningen være en hjælp ved opklaringen, så den eller de skyldige kan blive retsforfulgt. Videooptagelser kan også bruges som dokumentation i retssager. 

Vi prioriterer at forebygge, før skaden sker - ellers fanger vi tyvene på video ...

Hvilke institutioner skal videoovervåges?

Vi udvælger, hvilke institutioner der skal overvåges, på basis af tilbagemeldinger fra institutioner, SSP, politiet eller servicevagten, hvis de har konstateret uregelmæssigheder. Det kan være indbrud, hærværk eller anden gene af en institution eller optrapning af flere grupper, som ikke skal være på området uden for institutionens åbningstid. Her kan vi opsætte et mobilt anlæg for en periode. Sikringslederen vil i samarbejde med institutionens leder lægge en strategi for opsætning af videoovervågning.

Kommer der overvågning op i vores institution?

Tv-overvågningen bliver sat op på udvalgte institutioner i samarbejde med ledelsen på stedet. Derefter vil institutionens leder informere alle medarbejdere, pårørende og forældre, før overvågningen bliver taget i brug på institutionen. Kommunen sætter naturligvis ikke skjult overvågning op.

Hvem ser optagelserne?

Den sikringsansvarlige kan på alle tider af døgnet se direkte billeder af, hvad der sker lige her og nu. De båndede optagelser ligger på den enkelte institution og kan kun gennemses af enkelte medarbejdere, som er sikkerhedsgodkendt. 

Udtagelse af video foretages kun af sikringslederen eller dennes stedfortræder. Egedals beredskab, som Furesø Kommune samarbejder med, har tillige en sikringsleder, som er tildelt denne beføjelse. Det firma, som opsætter vores system, har mulighed for at bistå med at udtage optagelser. 

Udtagelse af optagelser sker kun i særlige tilfælde:

  • Hvis det vil medføre en politianmeldelse
  • På foranledning fra SSP til at udføre forebyggende arbejde
  • Sikringslederen kan bruge en optagelse til undervisning eller forebyggende arbejde til internt brug.

Optagelser gemmes i 30 dage og slettes herefter automatisk.

Hvad siger loven?

Som kommune skal vi leve op til de regler for tv-overvågning, som er udstukket af Data-tilsynet. Sikkerhedsgodkendelse kræver en ren børneattest og straffeattest for de medarbejdere, som kommer i børns nærvær og ser optagelser med børn. Furesø Kommune indhenter attesterne årligt.

Hvem er servicevagten?

I Furesø Kommune har vi en servicevagt, som døgnet rundt og året rundt rykker ud, når alarmen går. Servicevagten kan være på stedet inden for få minutter for at gennemgå bygningen og udbedre eventuelle skader på vinduer og døre.

Sidst opdateret 13. november 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen