Topbillede til fanebladet borger

PMTO - et familie- og forældretræningsprogram

Oplever I som forældre, at jeres barn er meget negativt, grænsesøgende eller vredt i det daglige? Og er det svært at komme videre? Så er PMTO (Parent Management Training Oregon) måske et tilbud, der kan hjælpe jer videre til et mere positivt samvær i familien.

PMTO - er et familie- og forældretræningsprogram til familier med børn i alderen 4 -12 år, der reagerer aggressivt udadtil, og hvor der er brug for et mere positivt samspil mellem barn og forældre.

Målet er, at I som familie kommer ud af de negative handlemønstre og ind i en positiv udvikling. Det sker gennem samtaler og træning med jer forældre. Som forældre er I barnets vigtigste læremestre og gennem et PMTO-forløb trænes positiv og tydelig kommunikation til barnet, at give barnet støtte og opmuntring, når det udviser positiv adfærd og at gennemføre milde konsekvenser, når barnet bryder regler.

I et PMTO-forløb arbejder I bl.a. med:

  • Gode og tydelige beskeder til barnet – første skridt til et godt samarbejde med barnet
  • Ros og opmuntring – opmærksomhed på positiv opførsel
  • Grænsesætning/milde negative konsekvenser – at lære barnet at acceptere grænser fra voksne
  • Balance mellem opmuntring og grænsesætning – opmuntring skal fylde mest i hverdagen
  • Regulering og kontrol af følelser hos forældrene i samspillet med barnet 
  • Tilsyn og opfølgning – at følge med i barnets liv uden for hjemmet 
  • Positiv involvering – at skabe rammer for positivt samvær 
  • Problemløsning – at kunne løse de problemer, der dukker op undervejs i et familieliv 
  • Kommunikation med barnet – at lytte og forstå dit barn. 

Vil du vide mere...

For at blive henvist til et PMTO-forløb, skal du kontakte Familierådgivningen i Center for Børn og Voksne. Du kan også læse mere om PMTO i Danmark på Socialstyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 26. april 2017

Kontakt

Familierådgivningen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post