Topbillede til fanebladet borger

Lukkedage i dag- og fritidstilbud

Kalender planlægning
I Furesø følger lukkedagene ferieåret. Det vil sige fra 1. maj til 30. april.

Lukkedage i ferieåret 2018/2019

Under hensyntagen til det formodede fremmøde, skoleferien 2018/2019 og dage, hvor det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent, fastsætter forvaltningen følgende lukkedage i ferie- og skoleår 2018/2019:

 • Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
 • Torsdag den 27. december 2018
 • Fredag den 28. december 2018
 • Mandag den 31. december 2018 (6. lukkedag)
 • Tirsdag den 16. april 2019 (dagene op til påske)
 • Onsdag den 17.april 2019 (dagene op til påske)

 

Lukkedage i ferieåret 2019/2020

Under hensyntagen til det formodede fremmøde, skoleferien 2019/2020 og dage, hvor det vil være uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent, fastsætter forvaltningen følgende lukkedage i ferie- og skoleår 2019/2020:

 • Fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
 • Fredag den 27. december 2019
 • Mandag den 30. december 2019
 • Tirsdag den 31. december 2019 (6. lukkedag)
 • Tirsdag den 7. april 2020 (dagene op til påske)
 • Onsdag den 8. april 2020 (dagene op til påske)

 

På disse 5-6 lukkedage for hvert ferieår skal der tilbydes alternativ pasning. Den alternative pasning er planlagt således:

 

FFO1 skoleår                                                                Dagtilbud Ferieår

2018/2019         Søndersø                                        2017/2018        Nordvest

2019/2020         Stavnsholt                                       2018/2019        Sydvest

2020/2021         Syvstjerne                                       2019/2020        Nordøst

                                                                                  2020/2021        Sydøst

På lukkedagene vil børn i dagtilbud og FFO1, som har behov for det, blive tilbudt pasning i en anden daginstitution/FFO i kommunen. Tag kontakt til personalet i dit barns institution, hvis I har behov for pasning på en lukkedag.

Mulighed for en ekstra lukkedag

Udover de centralt fastsatte lukkedage kan det enkelte dagtilbud / den enkelte FFO i samarbejde med hhv. områdebestyrelse og lokalråd samt skolebestyrelse og forældreråd fastlægge en lukkedag pr. ferieår. Lukkedagen skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen. Såfremt dit dagtilbud / din FFO vælger at holde en lokalt fastsat dag , vil det fremgå af institutionens hjemmeside mindst 6 måneder i forvejen.

Principper for lukkedage i Furesø Kommune
Principperne for lukkedage i Furesø Kommune er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 9. november 2016 og lyder:

 • Lukkedagene følger ferieåret

 •  For hvert ferieår fastlægges på kommunalt niveau 5 lukkedage – dog 6 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag. Den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag.

 • Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

 • Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

 • På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud for de 0-6 årige og i én FFO 1 for 0.-3. klasse.

 • Der tilbydes ikke alternativ pasning for FFO 2 og FFO 3.

 • Udover de 5-6 kommunalt fastsatte lukkedage må den enkelte afdeling og FFO i samarbejde med hhv. områdebestyrelse og lokalråd og skolebestyrelse og forældreråd fastlægge 1 lukkedag pr. ferieår, der skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen.

 • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres på en dag, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

 • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

 • Der tilbydes alternativ pasning for dagtilbud og FFO 1 på den lokalt fastlagte lukkedag.

 • Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagen gives 6 måneder før lukkedagen.

 • Information om lukkedagene – både de kommunalt fastlagte og den lukkedag, der kan fastlægges lokalt – skal fremgå af kommunens hjemmeside.

 • Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning via institutionen.

  Selvejende og private dagtilbud og fritidshjem er ikke underlagt reglen om kommunale lukkedage. Det vil sige, at de selv vælger, om de vil holde lukket disse dage. Budgetterne til de kommunale institutioner er tidligere blevet reduceret i forhold til antallet af lukkedage. Budgetterne til ikke-kommunale institutioner afspejler budgetterne til de kommunale daginstitutioner, så de ikke-kommunale institutioner får således ikke yderligere budget, hvis de ikke har lukkedage.

Sidst opdateret 05. december 2018

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Relevante links