Topbillede til fanebladet borger

Forældrekursus De Utrolige År (DUÅ)

Duaa
Er du forælder til ét – eller flere – børn i alderen 1-3 år eller 3-8 år, og oplever du tingene tit kører af sporet med mange konflikter, råb, skrig? Så kan du og din familie måske have glæde af forældrekurset ”De utrolige år” (DUÅ)

Hvad er De Utrolige År?

"De utrolige år” (DUÅ) er et kursus til forældre, som gerne vil styrke deres børns sociale- og følelsesmæssige udvikling samt forebygge og reducere konflikter og adfærdsvanskeligheder. Programmet er oprindeligt udviklet i USA og benyttes i mange forskellige lande, herunder Danmark.

I Furesø Kommune tilbyder vi programmet til forældre med børn i alderen 1-3 år og 3-8 år.

Hvem kan deltage? 

Kurset er for forældre som ønsker redskaber til at styrke deres børns evne til at samarbejde, løse konflikter og håndterer sociale og følelsesmæssige udfordringer. Mange forældre oplever udfordringer i forhold til opdragelse og forældrerollen:

 • Hvordan får vi færre konflikter med vores børn?
 • Hvordan får vi vores børn til at samarbejde omkring sengetid, ved middagsbordet, ved indkøb osv.

Måske oplever I at have et barn, som…

 • … får voldsomme vredesudbrud
 • … trækker sig fra legerelationer
 • … virker utrygt og har svært ved at lege med andre børn og ender i mange konflikter

Børn med udviklingshæmning eller autisme falder ikke indenfor målgruppen.

Tilbuddet er både for forældrepar og enlige forældre. Er du enlig, er du velkommen til at tage en med.

Hvad får I som forældre ud af DUÅ?

DUÅ-kurset giver jer redskaber og kompetencer i forhold til at:

 • Styrke jeres barns sociale og følelsesmæssige kompetencer

 • Styrke jeres barn i at være selvhjulpen og selvstændig

 • Styrke jeres barns muligheder og forudsætninger for indlæring og skolegang

Vi tager udgangspunktet i, at du som forælder kender dit barn bedst, og at det er dig, som bedst kan hjælpe dit barn på vej. Vi har fokus på, hvordan du ved at fremme dit barns positive adfærd kan minimere den negative. Samtidig styrkes dit barns selvværd og selvtillid.

Vi arbejder blandt andet med: 

 • Anerkendelse, ros og små belønninger
 • Støtte af barnets sproglige og følelsesmæssige kompetencer
 • Forudsigelige rutiner
 • Grænsesætning, effektive beskeder og konfliktløsning

Gruppen har to gruppeledere, som er uddannet i DUÅ og har stor erfaring med at rådgive børn og familier. Programmet er praktisk orienteret med videoklip, diskussion, udveksling af erfaringer, øvelser og hjemmeopgaver.

Forældrekurset for forældre med børn i alderen 1-3 år - forløber over 13 gange.

Forældrekurset for forældre med børn i alderen 3-8 år - forløber over 18 gange.

Kurset afholdes på Solhøj, Kirke Værløsevej 54, 3500 Værløse.

Et forældrepar siger om kurset:

”Det har virkelig givet os, den der værktøjskasse, så vi kan hæve os op og sige: Hvad var det lige, der foregik, og hvad kan man gøre bedre næste gang?”. Læs andre forældres citater her.

Yderligere info

Ønsker du at høre mere om DUÅ, om hvornår næste hold starter mm. - er du velkommen til at kontakte en af gruppelederne :

Holdet for forældre med 1-3-årige børn: Lisbeth Jørgensen lij@furesoe.dk / Hanne Lindhardt hali@furesoe.dk

Holdet for forældre med 3-8-årige børn:  Gitte L. Stephensen glst@furesoe.dk/ Charlotte Lundsgaard Jensen/ clj@furesoe.dk

Henvisning

Ønsker du at blive henvist til DUÅ, skal du kontakte skolesocialrådgiver i det område, hvor dit barn går i institution eller skole. Se oversigten herunder

Du kan læse mere om DUÅ på Socialstyrelsen:  http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/dua

Sidst opdateret 26. april 2017

Kontakt

De Utrolige År (DUÅ)

Familiehuset Solhøj
Kirkeværløsevej 54
3500 Værløse

Forældre med 1-3-årige børn:

Lisbeth Jørgensen 7216 4459

Hanne Lindhardt 7216 4357

Forældre med 3-8-årige børn:

Gitte L. Stephensen 7216 5077

Charlotte L. Jensen 7216 5092


Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.